דורש טוב לעמו הדרשן, הדרשה וספרות הדרוש בתרבות היהודית