מבוא: אורתודוקסיה בין המצרים

עמוד:11

מבוא : אורתודוקסיה בין המצרים עקרונות ומושגים דת ולאומיות הדת כתופעה חברתית מסמנת אצל חוקרים רבים - היסטוריונים , אנתרופולוגים וסוציולוגים - את העולם השמרני , הימי ביניימי , הן מבחינה פוליטית הן מבחינה ערכית . לעומת זאת הלאומיות מאופיינת כתופעה מודרנית ואצל רבים גם כתופעה חילונית ' . יש חוקרים המניחים שהלאומיות כתנועה חברתית באה לתת לחברה וליחיד זהות שאבדה להם עם אבדן הזהות הדתית . הבנה סטראוטיפית וחד ממדית זו של ההיסטוריה האנושית במאתיים השנים האחרונות נמצאת היום תחת ביקורת נוקבת של ההיסטוריונים של החברה ושל ההיסטוריונים של הדת . גם אם מוסכם כי הלאומיות עולה בחברה שבה הזהות הדתית מתערערת , עדיין אין חולק שהזהות הלאומית משתמשת ברכיבים של המסורת הדתית לעיצוב זהותה , ולעתים היא מוצדקת בשונות הדתית של קבוצה לאומית אחת מחברתה . רבות הדוגמאות שבהן הלאומיות מגייסת את S . N . Eisenstadt , 'Studies of Modernization and Sociological Theory' , History and 1 Theory , 13 ( 1974 ) , pp . 226 , 230 ; C . J . Hayes , 'Nationalism ' , Encyclopaediaof the ; Social Sciences , 11 ( 1933 ) , p . 243 סמית , נציונליזם במאה העשרים , עמ ' . 33 , 16 לדעת אנתוני סמית , המעבר מן הדת ללאומיות חילונית נעשה דרך ניסיונות לתיקונים בדת שאינם מצליחים ; ראו שם , עמ' . 37 סמית אף מציע קשר סיבתי בין הדת ללאומיות : הלאומיות באה להציל את הזהות הקבוצתית לאחר שהדת נכשלה לקיימה . על הציפיות מהחברה היהודית להשיל את סממניה הדתיים בעקבות המודרניזציה ועל תגובותיה לציפיות אלו ראו j . Katz , 'The Jewish Response in Western Europe' , Patterensof Modernity , e . d . S . N . Eisenstadt , New . York 1987 , pp . 103-102 על מגמות בחברה האירופאית להפרדת הדת מהחיים המודרניים ראו H . Daalder , 'European Political Tradition and Processes of Modernization : Groups , the Individual and the State ' , ibid , pp . 22 , 23 , 28 2 סמית , נציונליזם , עמ ' ; 43 ממית , נציונליזם במאה העשרים , בהקדמה . 3 על תפקידה ומקומה של הדת בעיצוב הלאומיות ראו סמית , נציונליזם , עמ' M . H . ; 57-56 . Boehm , 'Nationalism ' , Encyclopaedia of the Social Sciences , 11 ( 1933 ) , pp ; 236-237 סמית , נציונליזם , עמ ' . 42-30 , 12 םמית עוסק גם במתח שנוצר בין הדת ללאומיות וגם בטרנספורמציה של הדת בתוך הלאומיות ; ראו ש ' אלמוג , 'יחסי דת ומדינה בראי הלאומיות היהודית , ' בתוך כהונה ומלוכה , עמ' . 287-285

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר