פתח דבר

עמוד:9

פתח דבר הספר אם "תעירו ואם תעוררו - אורתודוקסיה במצרי הלאומיות " הוא פרי עבודה שנים רבות . בכללו הוא המשך ושכלול לספרי הקודם "דת וציונות " ( תש " ן . ( הנושאים העולים בו עניינם מכלול היחסים בין ארץ ישראל , תורת ישראל ועם ישראל , שהתגלמו בתקופה הטרום ציונית מראשית המאה הי " ט ועד לימינו אלה . הדיון עוקב אחר גלגולי הנושאים האלה גם בתחום העיון וגם בתחום המעשה , גם בחברה האורתודוקסית הלא לאומית וגם בקרב הוגיה , מנהיגיה וחבריה של התנועה הלאומית ציונית ומדינת ישראל . פרקי הספר מתמקדים לעתים באישים בולטים ולעתים בבעיות תמטיות של העניינים ההיסטוריים הנידונים . דברים שפרסמתי בנושאים אלו בעבר עודכנו ושופצו . רבים וטובים נתנו ידם להשלמת עבודה זו ואזכיר את הבולטים שבהם . את שם הספר נתנה ידידתי המשוררת חוה פנחס כהן . שלמה רוזנר קרא את כתב היד והעיר הערות מחכימות , שאת מקצתן ניצלתי לשיפור כתב היד . אסתר גולדנברג יצאה מגדרה לשיפור הלשון והסגנון . טלי בן יהודה התקינה את כתב היד והביאה את הספר לידי גמר . ידידיי אמנון רז קרוקוצקין ואבריאל בר לבב קראו פרקים אחדים והעירו הערות מועילות . את כתב היד בשלמותו קרא חברי שלום רצבי ותורותיי נתונות גם לו . מרכז זלמן שזר קיבל על עצמו להוציא את הספר לאור ואני מודה לאנשי מרכז שזר ובפרט למנהל מר צבי יקותיאל ולמביא לבית הדפום יחזקאל חובב . ברצוני להזכיר לטובה את רקטור אוניברסיטת בךגוריון פרופ' ג ' ימי וינבלט ואת הרקטור בעבר פרופ' נחום פינגר , שלא חסכו ממני תמיכה כספית הכרחית להוצאת הספר . המכון לחקר הציונות הדתית באוניברסיטת בר אילן העמיד לרשותי אמצעים שעזרו לממן את עריכת הספר . להנהלת המכון בראשות יהודה פרידלנדר נתונות תורותיי . את הספר אני מקדיש לנכדיי , שהם עיקר הברכה בכל עמלי . באר שבע תשס '' ו י '' ש

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר