אם תעירו ואם תעוררו אורתודוקסיה במצרי הלאומיות

עמוד:4

המערכת המדעית פרופ ' ירחמיאל כהן ( יו " ר , ( פרופ ' דוד אסף , פרופ ' אלברט באומגרטן , צבי יקותיאל , פרופ ' ג ' רמי כהן , פרופ ' שמואל פיינר , ד " ר אמנון רז קרקוצקין מרכזת המערכת : מעין אביברי רבהון עריכה לשונית : אסתר גולדנברג התקנה . טלי בן יהודה הפקה : יחזקאל חובב ספר זה יוצא לאור בסיוע המכון לחקר הציונות הדתית ע"ש זרח ורהפטיג והקתדרה לחקר הציונות הדתית ע"ש ד " ר יוסף אורלגר - אוניברסיטת בר אילן בהכנת הספר תמכו קרן הנשיא , קרן הרקטור וקרן הךקן - אוניברסיטת בן גוריון בנגב מםת " ב ISBN 965-227-209-4 מספר קטלוגי Catalogue No . 185-525 © כל הובויות שמורות למרכו ולמן שזר לתולדות ישראל , ירושלים תשס " ו אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר מחשב ועימוד : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופסט שלמה נתן ; הדפסה : דפוס גרפית בע " מ כולם בירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר