מבוא

עמוד:13

שהגיע לידינו , היא ביצירתו הפרשנית של רש"י , ואילו פסגת הישגיה היא חיבוריו הפרשניים של רשב"ם , שרק חלק מהם שרד והגיע אלינו . אסכולה זו לשלוחותיה היא שמשכה את תשומת לבי ביותר , ונוסף על המאמרים שהקדשתי לה , ושחלקם נכללו באסופה זו , הוצאתי לאור במהלך השנים במהדורות ראשונות או חדשות שלושה מפירושיו של רשב"ם : לקהלת ( יחד עם ר"ב סולטרס , תשמ"ה , ( לאיוב ( תש"ס ) ולשיר השירים ( תשס"ח . ( בשער השלישי ארבעה פרקים המוקדשים להמשך תולדותיה של אסכולת הפשט , הן בחיבורים שמחבריהם ידועים בשמותיהם הן בחיבורים אנונימיים , ובהם פירושים קומפילטוריים מסוגים שונים . דווקא חיבורים אלה , שמצד אחד מסמנים את השפעתה הגדולה של פרשנות הפשט ואת חדירתה לכל תחומי החיים , ומצד אחר מצביעים על קצה הקרב והולך , יש בהם מעין סיכום וסיום לאסכולה רבת חשיבות זו . חלוקת פרקי הספר לשערים שימשה אותי כדי לארגן את הפרקים בדרך עניינית לנוחות המעיין , ואולם לאמתו של דבר החלוקה אינה חדה , וכל אחד מן הפרקים כולל גם דיונים בעניינים שנכללו בשערים האחרים . יתר על כן , כל עיסוק מחקרי מחייב השוואה - לתופעות ספרותיות ורוחניות דומות , לתקופות היסטוריות אחרות וכיוצא באלה . בעצם היותו נושא למחקר מחייב העיסוק בפרשנות הפשט דיון השוואתי מסוגים שונים : בראש ובראשונה השוואה לשיטות אחרות של פרשנות ולאסכולות פרשניות אחרות , כגון פרשנות המדרש , הפרשנות הקראית , פרשנות הפשט הספרדית , או פרשנות המקרא המודרנית , וכן השוואה לתופעת הפרשנות מחוץ ליהדות , ובעיקר לפרשנות הנוצרית . כל אלה הובאו בפרקי הספר לפי הצורך , מבלי שהדבר צוין במפורש בכותרות הפרקים . האוסף כולו הוא אפוא בבחינת שלמות שחלקיה מאירים זה את זה ומשתלבים זה בזה , והוא מבטא תפיסה מחקרית והרמנויטית כוללת . כל מחקר מדעי על פי טיבו הוא נקודה אחת , מוגדרת , על קו הזמן . החוקר בונה את מחקרו על היסודות שנבנו לפניו ונשען על החוקרים שקדמו לו , גם כאשר הוא מגיע לתוכנות חדשות ומציע מסקנות חדשות , ואפילו מנוגדות . אבל שום מחקר איננו בבחינת 'סוף פסוק ; ' משעה שנכתב וראה אור , אין הוא אלא נקודת מוצא לבאים אחריו , שימשיכו את מה שהחל בו , יוסיפו עליו , יתקנו אותו ויגיעו למסקנות חדשות . אני מקווה שגם אוסף מחקריי זה ישמש נקודת מוצא למחקרים שיבואו בעקבותיו . התחום רחב והעבודה בו מרובה . תחושתי אני היא ש'לא עלי המלאכה לגמור , ' ואני מקווה שפרות מחקריי ישמשו את הבאים אחריי ויעודדו אותם להמשיך בה . אסיים את דברי המבוא הקצרים בדברים הראויים לו - בהבעת תודה לכל מי שהיא מגעת , ובהם גם לאלה שלא ייזכרו בשמותיהם . בראש ובראשונה אני רוצה להעלות את זכרה של חברתי הטובה והבלתי נשכחת , ד"ר שרה קמין זיכרונה לברכה , שנפטרה בטרם עת לפני שמונה עשרה שנה . השיחות המרובות שניהלנו בענייניה של פרשנות המקרא היו אחד הביטויים לידידותנו האמיצה ולקרבת הרוח ששררה בינינו , ומקור

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר