רשימות הקיצורים

עמוד:10

קה"ר קהלת רבה רו"ר מ"ב לרנר , 'מדרש רות רבה' ( עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית , ( ירושלים תשל"א שהש"ז ( מהדורת בובר ) שיר השירים זוטא ( למהדורה ראו : קה"ז ) שהש"ר שיר השירים רבה שמ"ר ( מהדורת שנאן ) א' שנאן , מדרש שמות רבה : פרשות א-יד , ירושלים ותל אביב תשמ"ד תוספתא ( מהדורת צוקרמנדל ) מ"ש צוקערמאנדל , תוספתא , פזוולק תרל"ט-תרמ"א ( מהדורה שנייה עם תשלום תוספתא מאת ש' ליברמן , ירושלים תרצ"דו ) תוספתא ( מהדורת ליברמן ) ש' ליברמן , תוספתא : ע"פ כתב יד וינה , א-ה , ניו יורק תשט"ו-תשמ"ח תנחומא בובר ש' באבער , מדרש תנחומא הקדום והישן , וילנה תרע"ג

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר