דור דור ופרשניו אסופת מחקרים בפרשנות המקרא

עמוד:4

Sara Japhet Collected Studies in Biblical Exegesis עריכת הלשון : נועם מזרחי מסת"ב ISBN 978-965-342-4 ? ft כל הזכויות שמורות למוסר ביאליק ירושלים , תשס"ח הפקת סדר ועימוד : אברהם דנון , ירושלים נדפס בדפוס גרפית , ירושלים Copyright by the Bialik Institute , Jerusalem 2008 Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר