תוכן העניינים

עמוד:יב

( ד ) מהות הנוסח 66 ( ה ) הטקסטים ה'קדם שומרוניים' 78 . 3 הטקסטים שנמצאו בקומראן 80 ( א ) הרקע 81 ( ב ) הממצא 83 ( ג ) זמנן של המגילות 85 ( ד ) פירסום הטקסטים 85 ( ה ) איפיון המגילות ה'קומראניות' 86 ( ו ) מעמדן הטקסטואלי של המגילות 89 ( ז ) תרומת המגילות לחקר המקרא 93 . 4 עדויות נוספות 94 ( א ) לוחיות כסף זעירות מכתף הינום 94 ( ב ) פפירוס נש 94 ( ג ) תפילין ומזוזות ממדבר יהודה 95 ( ד ) ספר התורה מבית הכנסת של סוירוס ותורתו של ר' מאיר 95 ( ה ) מקורות שאבדו 96 ב . התרגומים העתיקים . 1 השימוש בתרגומים העתיקים בביקורת הנוסח 97 ( א ) הרקע 97 > ב ) הפרשנות 99 ( ג ) שיטות בייצוג מבנים עבריים בתרגום 102 ( ד ) שיבושים פנים תרגומיים 102 ( ה ) שיחזור המקור העברי 102 . 2 הממצא 105 ( א ) תרגום השבעים 106 ( ב ) העיבודים . ) ךביזיות ) של תרגום השבעים 113 ( ג ) התרגומים הארמיים 118 ( ד ) הפשיטתא 121 ( ה ) הוולגטה 122 פרק שלישי : תולדות נוסח המקרא א . היחס שבין עדי הנוסח 123 . 1 היחס שבין עדי הנוסח במחקר עד לשנת 123 1947

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר