הקדמה

עמוד:ט

מתלמידי : כך למשל בשיעור זה הובררו לי כמה מההבדלים שבין מהדורות המקרא ( עמ' . ( 5 — 2 לעזר רב היה לי הנסיון המעשי של עבודה במפעל המקרא של האוניברסיטה העברית שבניהולו של פרופ' מ"ה גושן גוטשטיין . הרבה למדתי בשלב קודם ממורי השונים , במיוחד מפרופ' י"א זליגמן ז"ל , וייבדלו לחיים ארוכים , הפרופסורים ש' טלמון , מ"ה גושן גוטשטיין ופ"מ קרוס ( איש הרוורד . ( חובה נעימה היא לי להודות לכל אלה שעזרו לי במעשה או בעצה בהכנת הספר הזה . בראש ובראשונה תלמידי השונים שנתנסו ראשונים בחומר המובא בזה . תגובות ודברי ביקורת מועילים זכיתי לשמוע ולקבל מד"ר צפורה טלשיר והגב' ל' מזור . האישים הבאים קראו את הספר בשלמותו או בחלקו תיכוני בהערות : פרופ' י' זקוביץ , פרופ' י' ייבין ( פרק , 2 א , (( 1 ) , פרופ' מ' גרינברג , פרופ' ש' טלמון , פרופ' מ' סטון וד"ר פ' פולק ( ארבעתם : פרק 3 ב , ( פרופ' מ' בית אריה ופרופ' מ' הרן ( שניהם : פרק , 4 ב , (( 1 ) , פרופ' י' נוה ( פרק , 4 ב (( 3 ) , ופרופ' ח"י גרינפלד ( פרק . ( 8 מראי המקום והדוגמאות נבדקו בנאמנות בידי הגב' א' אשל והגב' ד' עמארה שגם העירו הערות מועילות על תוכן הספר . פרופ' ר' מירקין ערך את הספר עריכה לשונית בקפדנות ראויה לשבח . עידוד רב לכתיבת הספר עודדני פרופ' ש' אחיטוב , וכעורך הסידרה גם העיר לי הערות חשובות . עובדי מוסד ביאליק הקלו עלי את המלאכה , בראש ובראשונה הגב' ג' כהן . השלב האחרון של העבודה בוצע במכון ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית , שם אני שוהה בשנה זו . תודתי נתונה לצוות המכון על עזרתם האדיבה . כתיבת הספר נעשתה במחשב , והתקליטונים נדדו אתי ממקום למקום . בשלב מסוים עזר לי בני אריאל להכניס לקבצי המחשב את התיקונים הלשוניים . מר ב' לודמיר הצליח לתרגם את הסימנים האלקטרוניים של ספר מסובך זה לתוצר מודפס יפה . אני חייב לו תודה מיוחדת על עזרתו הטכנית בשלב זה של העבודה . מר לודמיר גם כתב תוכנית מחשב שבעזרתה יכולתי להכין את המפתחות בקלות יחסית . ספר זה מוקדש לזכרם של הורי שנספו בשואת יהודי אירופה בעודני תינוק . ע"ט ירושלים , סוכות תש"ן

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר