הקדמה

עמוד:ח

פירסום , אבל למעשה אין אובייקטיביות גמורה בנושא כגון זה . מבחר הדוגמאות , ההחלטה להאריך בנושא אחד ולקצר בנושא אחר , יחסי הגומלין בין תיאור עיוני לבין הנתונים בשטח , הגישה להערכת הבדלי הנוסח — כל אלה משקפים את גישת המחבר , גם אם ניסה לשקף בדיון דעות וגישות נוספות . הרעיון לכתיבת הספר נולד לפני כשמונה שנים , אחרי שסיימתי לכתוב ספר מבוא לשימוש בתרגום השבעים The Text-Critical ) . ( Useof the Septuagint in Biblical Research [ Jerusalem 1981 ] תחילה סברתי שמוטב לכתוב את הספר יחד עם עמיתים למקצוע , שכן כמה תחומים שנדונו כאן נחקרו בהרחבה בידי חוקרים אחרים , כמו למשל חקר המסורה , הטעמים והניקוד . במחשבה שנייה נראה לי שכל פרקי הספר המתוכנן צריכים להיכתב מתוך ראייה כוללת של כל ענפי ביקורת הנוסח . ראייה זו הנחתה אותי לכתוב בעצמי את כל פרקי הספר , גם אם חוקרים אחדים התמחו יותר בתחום מש ? ה זה או אחר . מרכזיותן של מגילות מדבר יהודה לחקר הנוסח חייבה לימוד מפורט של כל מה שקשור אליהן , ורק אחרי השלמת משימה זו הרגשתי שהספר המתוכנן שלם . רישומן של מגילות מדבר יהודה מורגש בכל פרקי הספר . לא כל המגילות התפרסמו עדיין , ואין ספק שפרטים שונים בספר זה יצטרכו להתעדכן לאור מה שיתפרסם בעשור הבא . מירי פעם הבאתי בספר מידע כללי על מגילות שטרם פורסמו — מגילות אלה סומנו בכוכבית . ביקורת נוסח המקרא הוא תחום הנלמד הן מתוך ספרי מבוא והן מתוך עיסוק מעשי בבעיות הקשורות בו , כלומר מתוך קריאה מדוקדקת במקורות עבריים ובתרגומים העתיקים . אין להגיע להבנה מלאה של שאלות טקסטואליות ללא נסיון מעשי . ספר מבוא אינו יכול להקנות נסיון כזה , אך יכול להתקרב אליו על ידי מתן דוגמאות רבות ככל האפשר . הובאו דוגמאות כאלה בספר זה לרוב , יותר מאשר בספרי מבוא אחרים . גם מהיבטים אחרים משמש ספר זה יותר מספרי מבוא אחרים כמבוא מעשי : ניתנה בו תשומת לב מרובה לביקורת הספרותית ( פרק ( 7 ולשימוש במהדורות ביקורתיות ( פרק . ( 9 הספר נכתב לאור הנסיון שרכשתי בשיעורי על ביקורת הנוסח , מגילות קומראן ותרגום השבעים בירושלים ובחו"ל . אכן , תפישת הספר נבנתה והשתכללה בשנים שבהן זכיתי להרצות על ביקורת נוסח המקרא בחוג למקרא באוניברסיטה העברית בירושלים . ההכרה בחשיבות חקר הנוסח גרמה למורי החוג להציע שיעור מבוא שנתי בנושא זה . תלמידי באוניברסיטה עמדו במרכז חשיבתי ; לפניהם הצגתי את ניסוחי הראשונים ולהם הסברתי את הדוגמאות המובאות בספר זה . לא מעט למדתי

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר