תוכן העניינים

עמוד:6

פרק רביעי : אמהות מיניקות ומיניקות שכירות 181 א . ההנקה בתקופות קודמות 185 ב . ההנקה בימי הביניים 192 ג . המינקת 195 ד . אמהות מיניקות ותינוקות יונקים : עימותים ופתרונות 216 פרק חמישי : הורים וילדים : ערכים מתחרים 230 א . ההורות בחברה היהודית 231 ב . הצד האפל : טיפול לא ראוי בילדים 254 ג . נטישה על רקע דתי 267 סוף דבר 278 ביבליוגרפיה 287 א . כתבי יד 287 ב . מקורות 289 ג . מחקרים 294 מפתח כללי 323

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר