אמונות ודעות בספר דבר הימים ומקומן בעולם המחשבה המקראית

עמוד:ד

SARA JAPHET THE IDEOLOGY OF THE BOOK OF CHRONICLES AND ITS PLACE IN BIBLICAL THOUGHT הדפסה שנייה , תשנ"ה 1995 — כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק ירושלים תשל"ז סודר בדפוס מנחם , ירושלים נדפס בדפוס דף נוי בע"מ , ירושלים Jerusalem 1977 All rights reserved Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר