המיתולוגיה הסרבית

עמוד:4

Dina Katan Ben-Zion SERBIAN MYTHOLOGY Copyright © 2005 . MAPA Publishers P . O . Box 56024 Tel Aviv 61560 . Israel מירנו & ים : מיררה בעריכת דן דאור עורכת : אורנה יהודיוף עימוד : דורית רוזנפלד הפקה : רונית מני ייצור : תמי ידידיה מפתח : יערה מוקי © כל הזכויות שמורות , תשס " ה 2005 מפה הוצאה לאור בע '' מ ת . ד . , 56024 תל אביב 61560 infoCs'mapa . co . i ] אין לצלם , להעתיק , להקליט או לשכפל בכל דרך שהיא של קליטת מידע והפצתו קטעים כלשהם מספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט ללא רשות מפורשת בכתב מהמו " ל . מסת " ב : 965-521-011-1 דאנאקור : 396-315 23456789 10 נרפס בישראל Printed in Israel 2005

מפה : מיפוי והוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר