יעקב טלמון והדיאלקטיקה של המשיחיות החילונית

עמוד:יג

של כל התנועות המשיחיות הפוליטיות מפני שהן הכריזו כי באו לרשת את מקומה . בשורתן על גאולה לאומית או אוניברסלית , המעוגנת בחזון של היסטוריה החותר לשיא גואל ולהתרת סתירות חברתיות מתוך הבקעה מהפכנית , עמדה בסתירה לתפיסה הנוצרית של ההיסטוריה כתהליך של נפילה וירידה . מה ההבדלים שמצא טלמון בין המשיחיות העתיקה למשיחיות המודרנית ? התנועות וההתפרצויות המשיחיות הדתיות בעת העתיקה נסתיימו בפרישה מן החברה וביצירתן של כתות מתבדלות ; המשיחיות של ימינו מתכוונת לחולל מהפכה בחברה כולה . המהפכנים הנוצרים הכירו בריבון עולם וסירבו להכיר בריבונות האדם ; המשיחיות המודרנית מכירה רק בתבונת האדם וחותרת להשיג את האושר עלי אדמות בתוך ההיסטוריה היום . המהפכנים הנוצריים , פרט לקלוויניסטים ולאנאבפטיםטיים , נרתעו מפני שימוש בכוח : המשיחיות החילונית מבקשת להשיג את המוחלט בכל הדרכים ובלא פשרה . ההבחנה בין מלכות שמים למלכות הארץ הקלה על הפצת המשיחיות הדתית ; המוניזם המשיחי החילוני חופשי מההבחנה הדתית הזאת ומעיכובים רוחניים ודורש את סילוק החשבון מיד ובו במקום . היהדות לא היתה בתחילתה דת משיחית . רק בהדרגה נעשתה האמונה המשיחית מעניין שולי לעמדה מרכזית בפרקים היסטוריים עגומים בישראל ובתפוצות . שם היתה התקווה המשיחית מפלט מגלות , משמד , מחורבן ומריבוי . באמונה המשיחית פיעמה תקווה לאומית או אוניברסלית לגאולה והיא באה לידי ביטוי בהקשרים היסטוריים מיוחדים . צבי ורבלובסקי מתאר את המשיחיות היהודית כמבנה רב קומות שנוספו אליו רמות רוחניות , אוניברסליות , קוסמיות , פילוסופיות ומיסטיות , וכל קומה שינתה את מהותן של הקומות הקודמות לה . המתח בין קיום יהודי ומשיחיות יהודית חשף רגעים היסטוריים של תנועה לקראת משיחיות ושל תנועת התרחקות ממשיחיות . טלמון ביקש לבאר , להדגיש ולהדגים את הנוכחות היהודית בהיסטוריה הכללית מתוך חשיפת היסוד המשיחי ביהדות ותרומתו להיסטוריה האוניברסלית . הרעיון היהודי בדבר ההשגחה החולשת על ההיסטוריה ומכוונת אותה לקראת פתרון של גאולה הזין , לדעתו , את הפוטנציאל המהפכני בתנועות אחרית ימים רדיקליות שחתרו להגשים בהיסטוריה את מלכות שדי . דן פול סרטר , שאף הוא , כמו טלמון , הלך לעולמו ב , 1980 הודה בריאיון האחרון עמו כי התרומה הסגולית שהרימה היהדות לעולם היתה המשיחיות . Norman Cohn , The Pursuit of the Millennium , New Jersey 1957 ; R . J . Werblowsky , 6 "Messianism in Jewish History " , in : H . H . Ben-Sasson and S . Ettinger , eds ., Jewish Society Through the Ages , 1971 יוסף קלוזנר , הרעיון המשיחי בישראל , תל אביב תש '' י . 7 ר"י צבי ורבלובםקי , "מבוא , " משיחיות ואסכטולוגיה - קובץ מאמרים , עורך צבי ברס , הוצאת מרכז זלמן שזר , ירושלים תשמ"ד , עמ' . 24-21

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר