תוכן העניינים

עמוד:8

פרק רביעי : העצמיות הארוטית בהסתכלות 257—183 . 1 תהיות ארכיטקטוניות לפתח הדיון בביקורת כוח השיפוט . 2 ; 183 על מצב מרכיבי המפעל הביקורתי קודם לביקורת השלישית . 3 ; 190 כוח השיפוט הרפלקטיבי . 4 ; 197 התכליתיות כעיקר הטרנסצנדנטלי של כוח השיפוט . 5 ; 202 הממד הארוטי של כוח השיפוט הרפלקטיבי . 6 : 208 ההתגלות האסתטית של כושרי ההכרה . 7 ; 214 ההימור הארוטי — שלילת האינטרס . 8 ; 217 היפה , הישג ארוטי ראשון . 9 ; 226 היפה , הישגים ארוטיים נוספים . 10 ; 230 הנשגב כמעורר מן האופוריה הארוטית . 11 ; 236 שיבתו הארוטית של האינטרס ; 245 . 12 היפה של האמנות . 13 ; 248 התגלות התבונה הטהורה בחוויה האסתטית 254 פרק חמישי : ההתגלות הארוטית בחומר הטבע 297 — 258 . 1 המעבר מתכליתיות סובייקטיבית לתכליתיות אובייקטיבית ; 258 . 2 תכלית הטבע על פי תנאי האמנות . 3 ; 262 תכלית הטבע כנגד תכלית האמנות . 4 ; 265 האנטינומיה של תכלית הטבע . 5 ; 268 הארוטיות בחומר והשלכותיה הארכיטקטוניות . 6 ; 272 מתכלית אחרונה לתכלית גמר . 7 ; 275 התפנית הארוטית בטלאולוגיה , דרישת נצחיות הנפש . 8 ; 277 הזהות הארוטית בתבונה . 9 ; 280 על מקור התאווה . 10 ; 285 מיקומה הארכיטקטוני של הפעילות הרפלקטיבית 293 מבחר ביבליוגרפי 302 — 299 מפתח העניינים והשמות 328 — 303

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר