מבוא לדרך חקירת האמונות והדעות במקרא ובמזמורי תהילים

עמוד:13

מבוא לדרך חקירת האמונות והדעות במקרא ובמזמורי תהילים * המקרא הוא אוסף של יצירות שנוצרו במשך אלף שנים ויותר . ביצירות שנכללו באוסף זה משתקפות אמונות ודעות בכל הנושאים שהונצחו בכתב , שכן מטרתן האחת והיחידה של יצירות אלו היתה לתת ביטוי מוחשי , לא מופשט אלא מעשי , לאמונותיהם ודעותיהם של מחבריהן על ה' ופועלו בעולם , על יחסו של ה' אל האדם כיחיד וכעם , ובייחוד על יחסו של ה' אל ישראל ואל האדם מישראל ועל הנדרש מיחס זה מן האדם ובעיקר מישראל , אם במעשים שבין אדם לה' ואם במעשים שבין אדם לחברו . ביטוי לאמונות ודעות בנושאים הללו אתה מוצא בכל מקום , בין במישרין בין בעקיפין , אם במפורש ואם בין השיטין . השאיפה להמחיש אמונות ודעות היא הקו המאחד את כל ספרות המקרא . לא רק בפרקי החוקה , שבהם כתובות מצוות , 'ה משתקפות אמונות ודעות . לא רק בנבואה , שבה מצויים תוכחתו , דברי נחמתו ודברי הבטחתו של , 'ה נאמר כיצד נתפסות ההשלכות של מצבו של ישראל , אם לחסד אם לשבט והאם ניתן או לא ניתן עוד לשנותו ובמה . גם בהיסטוריוגרפיה המקראית , שמטרתה אינה להורות על מה שהתרחש אלא להראות במה שמתרחש את סיבת ההתרחשות , מסופר על ההתרחשות לא כדי לדווח עליה אלא כדי לתת לה הסבר אמוני — והכול לשם הסקת מסקנות מעשיות . והוא הדין לספרות החוכמה , שכן באזהרות החכם פרופסור וייס ז"ל השמיע מבוא זה בשיעורי הפתיחה לקורס 'אמונות ודעות במזמורי תהילים' באוניברסיטה העברית בירושלים בשנת תשל''דו , ורשמו מפיו ברוך יעקב שורץ ומרים רון . כדרכו מסר וייס יחד עם דבריו גם את התיעוד הביבליוגרפי הנחוץ לדעתו להבנתם , והוא המופיע בהערות שלהלן . ואף שיש להניח שאילו היה זוכה להכין את הדברים לדפוס היה מוסיף עליו , לא ראינו לנכון להשלים או לעדכן מדעתנו .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר