פתח דבר

עמוד:11

ו # בח אני במיוחד את העורכת הוותיקה והמסורה , חברתנו הגב' גאולה כהן , שברית כרותה לה עם חיבורי מאיר וייס שראו אור במוסד ביאליק , ואף לחיבור אחרון זה הרימה תרומה חשובה בעינה הטובה והבוחנת . ועוד ייזכרו לטוב הממונים על קרן דבורסקי בחוג למקרא , ועל קרן המחקר בפקולטה למדעי הרוח שבאוניברסיטה העברית , שסייעו בנדיבותם להוצאת הספר . קרן הזיכרון לתרבות יהודית תמכה בפרויקט המחקר של הפרופ' וייס , ששמו כשם האסופה : 'אמונות ודעות במזמורי תהילים . ' מאיר וייס לא זכה להודות לרשויות הקרן . יהא אפוא ספרו ביטוי נאמן לתודתו והכרת טובתו . לא נותר לי אלא לסיים במילות הפתיחה של ספר תהילים ; אני קוראן ורואה לנגד עיניי את מורנו הרב הפרופ' מאיר וייס : 'אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה' ( א , א-ב . ( האוניברסיטה העברית בירושלים יאיר זקוביץ נר ראשון של חנוכה , תשס"א

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר