אמונות ודעות במזמורי תהילים

עמוד:4

IDEAS AND BELIEFS IN THE BOOK OF PSALMS by M . WEISS מסת"ב ISBN 965-342-825- \ כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק ירושלים תשס"א סודר ונדפס בדפוס 'גרפית' בע"מ , ירושלים Jerusalem 2001 Copyright by the Bialik Institute Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר