להיות מורה בנתיב הכניסה להוראה

עמוד:3

תודות הספר שלפנינו , המתמקד בנושא ההתמחות בהוראה , הוא ספר המאמרים הראשון היוצא מטעם אגף התמחות וכניסה להוראה . הספר משקף את החשיבה ואת העשייה בעשור האחרון באר ^ בתחום זה . תודותינו לד"ר שרה זיו על כך שבהיותה מנהלת האגף להכשרת עובדי הוראה יזמה את רעיון ההתמחות בהוראה במערכת החינוך . היום היא יכולה לראות ביישומו חלום שזכה להתגשם . כן נתונות תודותינו למר יהודה בדיחי , לשעבר סגן מנהלת האגף להכשרת עובדי הוראה על עזרתו הרבה , וכן למר נח גרינפלד , מנהל אגף הכשרת עובדי הוראה , על השותפות בחשיבה ובעשייה . תודותינו לגב' גילה נגר , סמנכ"לית ומנהלת מינהל הכשרה ופיתוח מקצועי לעובדי הוראה , שהוסיפה , טיפחה , הרחיבה והנהיגה את מהלך הכניסה להוראה לאורך שלוש שנים . לכל אלה שסייעו להביא את הספר לידי גמר - ד"ר יהודית שטיימן , ראש הוצאת הספרים והעורכת הראשית ; עפרה פרי וד"ר אסיה שרון , עורכות התוכן והלשון ; בלה טאובר , העורכת הגרפית ; ד " ר פנינה r y 3 ד"ר חוה גרינספלד וד"ר נירית רייכל שקראו , העירו והיטיבו עם הספר - לכן התודות . אחרונים חביבים יבואו על הברכה כל אלה העוסקים בשלב הכניסה להוראה , ובכללם רכזי ההתמחות , המתמחים והחתכים , וכל מי שמטפחים , מקדמים ומעצימים את מקצוע ההוראה מההיבט המקצועי , הפדגוגי והארגוני - יבואו כולם על הברכה .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר