תוכן העניינים

עמוד:5

בפתח הדברים חוברת זו מוקדשת בעיקרה לשני נושאים : הנושא האחד הוא הרהורים על מקומה של הזהות בארגונים ובחברה . בהקשר זה מובאים מאמרים שהוזמנו לקראת הכנס השנתי השלישי של "פסיכואנליזה בארגונים ובחברה , " וכן פרוטוקול של פאנל שהתקיים בכנס זה , שבו סיפרו הדוברים על האופן שבו התגבשה זהותם המקצועית ועל עמדתם כלפי הפסיכואנליזה . הנושא השני הוא למידה והוראה במערכות שונות . במסגרת זו מובאים מאמר שעניינו הצעת תפיסה ביחס לתהליך של הכשרת מורים , וכן פרוטוקול של פאנל שהתקיים במסגרת יום עיון שכותרתו הייתה "התשוקה לדעת : על הפרקטיקה של הנחיה והוראה . " הדוברים בפאנל זה מספרים על המייחד את עבודתם בתהליך של מסירת ידע לזולתם . שני נושאים אלה מלווים את גיליונות "אנליזה ארגונית " לאורך השנים , וגם יש קשר ביניהם . זהותנו כאנשי מקצוע בשדה הארגוני קשורה לא מעט להיבטים אחרים של זהותנו החברתית ; והאופן שבו אנו מלמדים ומכשירים אנשי מקצוע חדשים קשור גם הוא לזהות המקצועית ולהשקפה שביסודה . קריאה מעניינת ! ' "* £ 70

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר