תוכן העניינים

עמוד:4

אל הקוראים והכותבים כתב העת אנליזה ארגונית מתוכנן לצאת פעמ"ם מדי שנה . המערכת תשמח לפרסם מאמרים העונים על הדרישות הבאות : ס מאמרים המיועדים להוסיף לשרה הידע בתהום הארגוני , בייחוד בזיקה לתיאוריה הפסיכואנליטית ובבירור הזיקות שבין תרבות וחברה , ארגונים וייעוץ ; ם מאמרים שיש בהם סיכום של נושא , דיון ביקורתי בו או הבעת עמדה לגביו ; ? תיאורי מקרה הכוללים דיווח על עבודה שנעשתה , בלוויית דיון ובקישור לתיאוריה ; ? דיווחים קצרים על מחקרים ועל עבודות תיאורטיות שראוי להביאם לתשומת לב הקוראים ; ס דיון בסוגיות אקטואליות , תוך הבעת עמדות ודעות הנוגעות לתחומי העניין של אנליזה ארגונית ; ס תגובות של קוראים למאמרים שהתפרסמו בגיליונות קודמים ; 0 ביקורות על ספרים הנוגעים לתחומי העניין של אנליזה ארגונית . הנחיות למסירת מאמרים לפרסום ? על המחבר להגיש את כתב היד מודפס ברווח כפול , וככל שניתן — גם בליווי דיסקס הכולל את הטקסס המוצע לפרסום . ס בדרך כלל יתקבלו מאמרים שבהיקפם אינם עולים על 4 , 000 מילים . ס שמות מחברים לועזיים הנזכרים בגוף הסקסס "כתבו בתעתיק עברי . במראי המקום "כתבו שמות אלה בלועזית , עם שנת הפרסום בסוגריים . ס רשימת המקורות בסוף המאמר תיערך בהתאם לכללים המקובלים : הרשימה לפי א"ב של שמות המחברים ( עברית לפני לועזית . לגבי כל פריס יש לציין את שם המשפחה של המחבר , ראשי התיבות של שמו הפרסי , שנת פרסום [ בסוגריים , [ שם המאמר , שם הספר או כתב העת ( נטוי , ( italics — מספר הכרך ומספרי העמודים . לגבי ספר יש לציין את מקום ההוצאה ואת שם המו"ל . ? יש לציין אם המאמר הנשלח לאנליזה ארגונית מוצע לפרסום גם בכתב עת נוסף או במקום אחר , תוך ציון הפרטים הנחוצים . כתובת המערכת : ת"ד , 851 5 ירושלים 91083 ( עבור "אנליזה ( "ארגונית

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר