אנליזה ארגונית

עמוד:1

עורך | ישראל כ"ץ חברי המערכת / תמר בליץ תמר גרוס יובל פיורקו ועדת ההיגוי של הכנס " פסיכואנליזה בארגונים ובחברה" 0 ל אלון יגאל גינת ישראל כ'ץ אנדרי שינברג גיליון מס / 0 יול י 2006

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר