פסיכואנליזה ארגונית ללא ספה

עמוד:10

. 5 קבוצות אופרטיביות : ( Operative Group ) מקורה של אסכולה זו הוא בדרום אמריקה , בעיקר בעקבות פישוךריבייר . ( Pichon-Rivierc , 1960 ) אלד , מושגי המפתח הרווחים באסכולה זו : א . - Operative Group כותרת זו מתייחסת לעבודה בשיטות פסיכו אנליטיות במסגרת הקבוצה , תוך ניסיון לקשור תוכן ותהליך במקשה אחת ; ב . התנסויות לימודיות ; Learning Experiences - ג . ניתוח טקסט . Text Analysis - מן הראוי להבהיר מושגים מסוימים ולהתייחס להבחנה ביניהם : ו . פסיכואנליזה בארגון : זו עבודה עם פרטים בארגון על יסוד ראייה פסיכואנליטית . . 2 פסיכואנליזה של הארגון : התייחסות לארגון כולו כאובייקט להבנה , כדי להתערב בו מבחינה פסיכואנליטית . . 3 פסיכואנליזה ארגונית : - פסיכואנליזה שעברה טרנספורמציה ; - פסיכואנליזה שגיבשה מודל הממזג בתוכו רעיונות של גישת המערכות . ( Wilden , 1980 ) מוצעת בזה הבחנה נוספת , בעקבות בלכר , ( Bleger , 1966 ) המומחשת באמצעות הטבלה הבאה : ניתן לשלב בין הפרדיגמה של האנליזה לבין יחידת הניתוח , מה שמאפשר צירופים שונים . כך , ניתן להשתמש בפרדיגמה של פרט לעבודה ארגונית , וכיוצא בזה . הבחנה אחרת הפסיכואנליזה היא שיטת מחקר ולימוד מיוחדת , המשלבת היבטים רציונליים ורגשיים , כפי שגיבש אותה פרויד , וכפי שהוסיפו ופיתחו תלמידיו וממשיכי דרכו . את ההיבטים הרציונליים למד פרויד עם שרקו ( Charcot ) ועם ברוייר . ( Breuer ) ההיבטים הרגשיים אמוציונליים הודגשו בשיח עם פליס . ( Azouri , 1992 ) , ( Fliess ) יש חלק רציונלי הבונה מטא פסיכולוגיה . מלבדו ישנה רמת החוויה , שהיא דרך המחקר של הפסיכואנליזה והיא חשובה יותר מהדרך הרציונלית , כי היא משתנה ומתפתחת . החוויה היא גם נגזרת של דרכי החשיבה . כך , החוויה מובילה את האנשים לאמת שלהם ועוזרת לכל אחד לגלות אצלו את הפשיזם שלו ; זאת בניגוד לנטייה הרווחת לזהות רק את הפשיזם אצל האחר . אגב , לא מעט מהפסיכואנליזה של פתיר נעשתה במקורה לא פנים אל פנים אלא באמצעות התכתבות ; מתוך כך עולה גם האפשרות התואמת את הנסיבות של היום - לבצע אנליזה באמצעות האינטרנט .

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר