אנליזה ארגונית

עמוד:2

תמונת השער | נעמי גפני , מתוך התערוכה "לסרון : אתר 2005 , "בזיכרון עריכת לשון | דלית רביד עריכה גרפית | ערן צירמן מזכירת המערכת | הדרה שפיגל-עממאל המערכת המייסדת גבריאל דהאן ישראל כ"ץ נילי סוקניק טלי קרינסק כתב העת יוצא לאור על ידי צפנת , מכון למחקר , פיתוח וייעוץ ארגוני כתובת המערכת | ת"ד , 8515 ירושלים 91083 | סלי : | 02-6782887 02-6791555 : 'פקס E-mail : zofnat @ netvision . net . il | ISSN 0793-7180

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר