על מעמדה של השקפת העולם בעבודה המקצועית

עמוד:12

לראות בכך רק עדות לבגידה או לצביעות . כדי שהיועץ יוכל לסייע במעבר זה עליו לעבוד עם הנועץ על השקפת עולמו , בלי שזו של היועץ תהיה נוכחת מדי , ובלי שתתפתה להציע מלאות נוכח המפגש עם החסר . מקורות אלתוסר , ( 2003 ) לי , על האידיאולוגיה , רסלינג , תל אביב . נארה , ר , ( 1980 ) מוזשבות על צילום , כתר , ירושלים . בן נון , ח ' , ( 1997 ) מגבלות השכל : על מחשבה , מדע ואמונה , כתר , ירושלים . גראב , ר , , ( 2001 ) "שלוש האוטופיות הגדולות של האנושות , " בתוך : כהן , ב ' ( עורך , ( בחזרה אל מאוקס , הקיבוץ המאוחד , תל אביב , . 133-123 זיז'ק , ס ' , ( 1995 ) "רפובליקת הגלעד של מזרח אירופה , " תיאוריה וביקורת , . 125-117 , 6 זיזיק , סי , ( 2002 ) ברוכים הבאים למדבר של הממשי , רסלינג , תל אביב . חומסקי , נ ' ( תש " ס , ( 2000 אוטופיה לאדונים , פרדס , תל אביב . לם , צ ' ( תשס " ב , ( במערבולת האידיאולוגית , הוצאת ספרים על שם מאגנס , האוניברסיטה העברית בירושלים , ירושלים . סטיבנס , אי , ( 2002 ) "שני גורלות לסובייקט : הזדהויות נוירוטיות והתאבנות , "פסיכוטית פולמוס , 7 ו , . 21-9 פרויד , ז ' , ( 1933 ) "לסוגיית השקפת העולם " ( הרצאות מבוא חדשות בפסיכואנליזה : הרצאה מס ' , ( 35 בתוך : פרויד , ז . , ( 2000 ) התרבות והדת , ספריית פועלים , תל אביב , . 30-7 קלנר , נ ' , ( 2002 ) "כלל הנייטרליות הטיפולית : תמורותיו של מושג , "ביש מזל שיחות , ט"ז , ב 48 ' , 57-ו ו . קריסטבה , ג ' , ( 2004 ) בראשית הייתה האהבה , רסלינג , תל אביב . שטיין , י ' , ( 2003 ) החלילן מוינה , כתר , ירושלים . Anjieu , D . ( 1990 ) , A Skin for Thought , Karnac Books . French , W . L . & Bell , C . H . ( 1984 ) , Organization Development , 3 edition , Prentice-Hall , Englewood cliffs . Mannheim , K . ( 1936 ) , Ideology and Utopia . Harcourt , Bruce , New York . Sandier , J . & Dreher , A . U . ( 1996 ) , What do Psychoanalysis Want ? , Routledge , London . Stavrakakis , Y . ( 1999 ) , Lacan and the Political , Routledge , London . Zizek , S . ( 1988 ) , The Sublime Object of Ideology , Venso , London .

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר