על מעמדה של השקפת העולם בעבודה המקצועית

עמוד:8

" אמת" ואמונה מקצועות הסיוע בכלל , והפסיכואנליזה בפרט , משלבים בדרך כלל התייחסות מזוהה למה שנחשב כ " בריאות נפש" ומצב מיטבי , יחד עם נייטרליות כלפי ערכים אחרים וזהירות רבה מנקיטת עמדה בסוגיות אקטואליות שנויות במחלוקת . בכך הם מבטאים מגמתיות וריסון כאחת . הפסיכואנליזה מצביעה בדרך כלל על הערך של הסרת הדחקות ושל פיתוח תגובות בוגרות או בשלות , שלא פעם נקשרות בדימוי של נורמליות . אך ברור שמתערבת בכך העדפה חברתית-ערכית , גם אם לא תמיד היא מוצהרת או מבוררת . ( Sandier & Dreher , 1998 ) גם בטקסטים שונים של פיתוח ארגוני ניתן לזהות ערכים מנחים שונים , ברובם כאלה שזכו למידה גבוהה של הכרה ולגיטימיות , ובכלל זה : דמוקרטיה , שיתוף , רוח חקרנית , אינדיבידואליות French ) . (& Bell , 1984 הביטויים של הערכים המנחים במקצועות הסיוע נקשרו בדרך כלל לפרקטיקה המקצועית הישירה , ובדרך כלל לא תורגמו לפעילות פוליטית או ציבורית ענפה . לצד הזהירות והצמצום בהשתתפות הפעילה והציבורית במעשה החברתי , יש גם הגורסים אחרת . כך עמד חומסקי ( 2000 ) על חובתו של האינטלקטואל לחשוף ולספר את מה שבעיניו הוא האמת , בייחוד נוכח מי שיכול להשפיע על המתרחש . הוא מציין שזו משימה קשה הכרוכה באומץ , מפני שהיא עלולה לתבוע מחיר אישי יקר . אנשים מתקשים לפגוש אמיתות שונות משלהם , וגם ביחס לקביעת מה שהוא בגדר "אמת" ומהו הערך הטבוע במעשה עולה בדרך כלל דינמיקה של הפעלת כוח ושליטה . ברוב מקצועות הסיוע מתקיים קשר משמעותי עם ממסד או עם בעלי שררה ארגונית , ואלה בדרך כלל תובעים עדיפות לתפיסת ה " אמת " והערך שהם מביאים עמם . בהקשר זה אפשר לראות את הזהירות שבה נוקטים בדרך כלל אנשי מקצועות הסיוע כקשורה בהכרתם במורכבות הטיפוסית למצבים החברתים , אך לעתים ניתן לראות בה התחמקות מהכרעה אמיצה או חדה . לם ( תשס"ב ) טוען כי אידיאולוגיות הן מערכות הכרה הנבנות הן על פי העדפותיהם הערכיות של בני אדם , והן על פי העדפותיהם הרגשיות . לא פעם מופיע הניסיון להשתית עמדה אידיאולוגית על מה שמוצג כ " הוכחות ; "מוצקות אך התנועה בין הערך לבין ראיות ועובדות היא דו סטרית . כל אידיאולוגיה מנסה לקבוע את המציאות לא פחות משהיא באה לתאר אותה . היתרון שבהתוויה של תמונת עתיד נשאפת הוא בכוח המגייס לפעול לקראתה , בהיותה קוראת למעשה : לכאורה ל"גאולה עכשיו . " ! כפי שמיטיב להראות זיז'ק , ( Zizek , 1989 ) תבניות אידיאולוגיות משמשות לביטוי של פנטזמות לא מודעות . זהו שדה דמיוני המטפח יחסים משותפים של אנשים , שלהצדקתם נקשרות צורות סמליות חברתיות ( גזע , מעמד , מין וכיוצא באלה . ( צורות אלה מגייסות מחויבויות והנחות יסוד טעונות ויצריות , המאפשרות הזדהויות משותפות . ביסוד האידיאולוגיה יש התענגות והבאה אל הקצה של הניסיון להתמודד עם הניכור האנושי הבלתי נמנע , עם העדר הישועות ועם חוסר האחידות . יש אנשים הסבורים שהתמודדות כזו אינה אפשרית ושכשלונה ההכרחי זורע יאוש ; לחלופין ניתן לומר שגם אם אין בה נוחם מגולמת בה דווקא תקווה . כפי שמציין זיז ' ק , ( 2002 ) דווקא בשל אי הנגישות ניכרת התשוקה האנושית לחדור אל הממשי , וזאת דרך רשת המראות הכוזבות שמהן נבנית המציאות שלנו . בהיבט זה מציעה האידיאולוגיה פנטזמה מרגיעה ומאתגרת כאחת ; היא גם מבטיחה וגם מתעתעת .

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר