על מעמדה של השקפת העולם בעבודה המקצועית

עמוד:7

על מעמדה של השקפת העולם בעבודה המקצועית * ישראל כ " ץ עמדה שמפתח כל יחיד כלפי המתרחש מבטאת את האופן שבו הוא מפענח את הדברים , וכן טבועה בה מזיגה של ערכים ומשאלות לב . ההבחנה בין אלה אינה פשוטה , לא במעט בשל מיעוט קני המידה האובייקטיביים והחד משמעיים ביחס לטיפול במציאות , וגם משום תנועת המטוטלת המלווה את עלייתם וירידתם של רעיונות בשיח המשותף . עם זאת , נטייה שכיחה היא להאמין שהעמדה שאדם מצהיר עליה הינה יציבה יחסית , ואף קרובה ל '' אמת , " תוך שניכר קושי שלו להטיל בה ספק או להכיר בארעיותה או בחלקיותה . תפיסת ה " אמת" של אדם או קבוצה פוגשת תפיסות "אמת " חלופיות של אחרים , ולא פעם היא שנויה במחלוקת . כך ניתן לראות שגם פרשנויות של המציאות קשורות לפרספקטיבה של המתבונן המעורב , ושמסתננות אליהן הנחות של "מובן מאליו " והשפעות של עמדה חברתית ושל יחסי כוח . דבר זה מודגם היטב על ידי אלה הפועלים לשינוי חברתי שה " אמת " שהם מזהים די שונה , כמובן , מזו הנקשרת אל הממסד שהם מבקשים לאתגר . פרויד ( 1933 ) זיהה ארבע עמדות העוסקות בפענוח המציאות ובנקיטת עמדה כלפיה : העמדה המדעית , החותרת לאובייקטיביות ולבירור המציאות על בסיס אמפירי בהווה ; העמדה הפילוסופית , המנסה להציב גרסה שלמה ולכידה ביחס למתרחש על בסיס ההיגיון ; העמדה של האמן , שביצירה רוחנית אינה נתבעת להתחשב באופן מלא בכבלי המציאות ; והעמדה הדתית , שבה ראה פרויד אמונה המציעה אשליה מגוננת ומבטיחה מדי כנגד המועקות המתגלות בפועל . למועקות אלה ישנם מקורות אחדים : הסכנות העצומות שמציב בפנינו הטבע וכל מה שסובב אותנו ; הסופיות הנתונה של כל פרט וארעיות נוכחותו בעולם ; וכן היסוד המתסכל הכרוך בכל מפגש עם אחרות , המהותי לפעולה האנושית ועם זאת כה מקשה עליה . ישעיהו לייבוביץ ' ( בן נון , ( 1997 העיר על ההבדל בין הכרעה מדעית לבין הכרעה ערכית , וגם ציין ששתי אלה אינן תלויות זו בזו . לפי טענתו , מעשיו של האדם אינם נובעים מהידע שלו אלא מרצייתו ; ורצייה זו מובילה לא פעם לשכנוע עצמי מוגזם ולקושי בהטלת ספק . בשדה החברתי וכמובן גם בעבודה הארגונית - מתערבבים לא פעם ידע , רצייה , ייחוסי משמעות ומשאלות לב . גרסה חלקית מוקדמת של מאמר זה התפרסמה בדצמבר 2002 ב"שתיל . "שבכתב

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר