תוכן העניינים

עמוד:4

אל הקוראים והכותבים כתב העת אנליזה ארגונית מתוכנן לצאת פעמיים מדי שנה . המערכת תשמח לפרסם מאמרים העונים על הדרישות הבאות : ך ) מאמרים המיועדים להוסיף לידע בתחום הארגוני , בייחוד בקשר לתיאוריה הפסיכואנליטית , ובבירור הזיקות שבין תרבות , ארגונים וייעוץ ; ס מאמרים שיש בהם סיכום ביקורתי של נושא או הבעת עמדה לגביו ; ? תיאורי מקרה , הכוללים דיווח על עבודה שנעשתה , מלווה בדיון ובקישור לתיאוריה ; ק דיווחים קצרים על מחקרים ועל עבודות תיאורטיות שראוי להביאם לתשומת לב הקוראים , ? דיון בסוגיות אקטואליות , תוך הבעת עמדות ודעות הנוגעות לתחומי העניין של אנליזה ,-ארגונית ס תגובות של קוראים למאמרים שהתפרסמו בגיליונות קודמים ; ק ביקורת על ספרים הנוגעים לתחומי העניין של אנליזה ארגונית . הנחיות למסירת מאמרים לפרסום ? על המחבר להגיש את כתב היד מודפס ברווח כפול , וככל שניתן — בליווי דיסקט ובו הטקסט המוצע לפרסום . ם בדרך כלל יתקבלו מאמרים שאינם עולים על 4 , 000 מילים . ס שמות מחברים לועזיים הנזכרים בגוף הטקסט "כתבו בתעתיק עברי , ובסוגריים "כתבו שמות אלה בלועזית , עם שנת הפרסום . ה רשימת המקורות בסוף המאמר תיערך בהתאם לכללים המקובלים : לפי הא"ב של שמות המחברים ( עברית לפני לועזית ;( לגבי כל פריט יש לציין את שם המשפחה של המחבר , ראשי התיבות של שמו הפרטי , שנת הפרסום ( בסוגריים , ( שם המאמר , שם הספר או כתב העת ( מעובה , ( bold — מספר הכרך ומספרי העמודים ; במקרה של ספר יש לציין את שם המו"ל ואת מקום ההוצאה . ? יש לציין אם המאמר הנשלח לאנליזה ארגונית מוצע לפרסום גם בכתב עת נוסף או במקום אחר , תוך ציון הפרטים הנחוצים . המערכת אינה מחזירה כתבי יד . כתובת המערכת : ת"ד , 8515 ירושלים 91083 ( עבור "אנליזה ( "ארגונית

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר