אנליזה ארגונית

עמוד:2

תמונת השער | רונן שפיר עריכת לשון | דלית רביד עריכה גרפית | ערן צירמן מזכירת המערכת ן הדרה שפיגל-עמנואל המערכת המייסדת גבריאל דהאן ישראל כ"ץ נילי סוקניק 0 לי קרינסק 1 כתב העת יוצא לאור על ידי צפנת , מכון למחקר , פיתוח וייעוץ ארגוני כתובת המערכת ן ת"ד , 851 5 ירושלים 91083 0 | 02-6782887 : 'ל 02-6791555 : 'פקס E-mail : zofnat @ netvision . net . il ISSN 0793-7180

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר