אנליזה ארגונית

עמוד:1

עורך | י ^ ראל כ"ץ חברי המערכת | תמר בליץ יעל דובר יובל פיורקו שני קתה גיליון מס' 7 ן מאי 2004

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר