כשאת אומרת פרופסיה למה את מתכוונת

עמוד:14

בתחילת המאמר אציג את הגדרת המונח ' פרופסיה' על שלל הקונוטציות והדימויים שהוא מקפל בתוכו : מקצוענות , גוף ידע ייחודי , צורת התאגדות , גילדה אקסקלוסיבית ועוד . מן ההגדרות השונות למונח ' פרופסיה' נלמד לכאורה כי תביעת המורות והמורים להכיר בהוראה כפרופסיה נועדה לשרת אינטרסים תעסוקתיים כבכל התאגדות מקצועית אחרת . אולם בהמשך , באמצעות ניתוח קטעים מתוך דיונים בהשתתפות בכירים במשרד החינוך , ארגוני המורים , הממשלה והכנסת , אבקש להראות כי מאחורי תביעה זו עומד הרצון להילחם בתחושות מצוקה והשפלה של ציבור המורות והמורים , תחושות הכרוכות במקצוע . במקרים אחדים נתפסת ההשפלה המקצועית כמקרה פרטי של אפליה וקיפוח מגדריים . לאור תחושות ההשפלה של המורות והמורים אבקש להציג את תביעתם להיות מוכרים כפרופסיה כחלק מאיווי לזכות בהכרה ובהוקרה על תפקידם החברתי המורכב עד אין קץ . את תביעותיהם הכספיות של איגודי המורים אבחן בתוך מסגרת ניתוח זו . בחלק זה הפרספקטיבה התאורטית שתשמש אותי היא הפרספקטיבה הפסיכואנליטית , ובייחוד זו של לאקאן , משום שהיא מציבה את שאלת ההכרה של האחר בתוך מסגרת משוכללת של יחסים מדומיינים . לטעמי , מסגרת זו יכולה להאיר בצורה חדשה ומעניינת את החסך העומד בבסיס התביעה להכרה וכן לשמש נקודת מוצא לביקורת כלפי תביעה זו . בחלקו האחרון של המאמר אנסה לעמוד על האופן שבו עמימות המונח ' פרופסיה' מתפקדת כזירת מאבק על קביעת תוכנו , ועל האופן שבו עשויה עמימות להועיל במאבק פוליטי למען שינוי עמוק בחינוך . פרופסיה : בירור המונח המונח ' פרופסיה' ( מלטינית : ( professio הופיע כבר במאה השלוש עשרה במובן של שבועת אמונים , הצהרה פומבית באשר לאמונה דתית או עמדה ציבורית . כיום מציין מונח זה שליחות או תעסוקה שהעיסוק בהם כרוך בידע ייחודי ולרוב גם בהכנה אקדמית ארוכה ואינטנסיבית , וכן את גוף המועסקים בענף מסוים . ( Merriam-Webster , 2008 ) ' משלח יד , ' החלופה העברית למונח ' פרופסיה , ' מעניינת מכיוון שהיא מציינת את ההיבט המקצועי תעסוקתי של המילה , אך מקפלת בתוכה גם את השורש של"ח — המבטא את היבט השליחות הכרוך בעיסוק הפרופסיונלי . במרבית המקרים המובן שקושרים למונח ' פרופסיה' דומה יותר למובן של המונח ' פרופסיונל' — מקצוען , זה שאינו חובב ( אבן שושן , . ( 2003 מונח זה , שנושא עמו מטען של משמעויות בהקשר של השימוש הפופולרי שלו בתרבות האמריקנית , ( professional ) משרה על המונח ' פרופסיה' מובן חיובי ונחשק של 'מומחיות , ' מקצוע שבו עוסקים 'מקצוענים . ' לאור ריבוי המובנים העשויים להשתמע מן המונח ' פרופסיה' ננסה כעת להתחקות אחר המובן הספציפי של המונח כפי שהוא משתקף בתביעת המורים . חקירה מסוג זה יש בה ניסיון לעשות מהלך אינטלקטואלי הפוך : אם עד כה בדקנו את הגדרתם של מונחים כדי להבין את המציאות , כעת ייעשה ניסיון לבחון את המשמעות שמעניקים השחקנים בשדה למונח באמצעות חקירת פעולתם והטקסטים שהם מייצרים בעניינו . מהלך זה יאפשר לחשוף הן מובנים נוספים של המונח ' פרופסיה' הן את האופן שבו משמש המונח את השחקנים בשדה בתוך מערכת הכוחות והאינטרסים הקיימת . לשם כך בחרתי להיעזר בפרוטוקול המפגש של פורום השולחן העגול

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר