פתיח

עמוד:9

עת חשובים ביותר Harvard Educational Review , Teachers College Record , Journal of ) . ( Curriculum Studies התפתחויות אלה ניזונות מן ההסכמה הרווחת כיום בקרב החוקרים , שלפיה יש ערך מרכזי לתהליכים רפלקטיביים . אחת הסיבות לכך היא שמורי מורים נדרשים לפתח יכולות אלה בקרב הסטודנטים להוראה כדי שאלה יהיו מסוגלים לחשוף את הידע האישי פרקטי שלהם , לבחון את תהליכי ההוראה שלהם ולפתח תהליכי חקר העולה מן המעשה . כאמור , מאז שנות התשעים של המאה העשרים גדל היקף המחקר של מורי מורים על עבודתם ( למשל : ;( Samaras & Freese , 2006 ; Loughran & Russell , 2002 בין היתר התפרסם גם כרך עב כרס בשם Handbook on self-study research ם Loughran , Hamilton , LaBoskey & Russell , ( , ) 2004 ונוסד כתב עת חדש בנושא . ריבוי המקרים של מורי מורים החוקרים את עבודתם הרחיב גם את השימוש במתודולוגיות שונות ( למשל מחקרי פעולה , מחקר עצמי ומחקרים שיתופיים ) , ( Zeichner , 22007 ) וכיום מרובות המתודות שבהן נעשה שימוש במחקרים הללו . עם זאת , המשותף לכל המחקרים הללו הוא שמורי מורים הם בעלי הידע ושהוא נובע מעשייתם ומחקירתם העצמית . אחת המתודות שהולכות ותופסות מעמד חשוב במחקר של מורי מורים על העשייה שלהם היא ' מחקר עצמי . ' אולם שיטת מחקר זו נמצאת עדיין בחיתוליה . ( Cochran-Smith & Zeichner , 2005 ; Craig , 2008 ) מספר הספרים שיש בהם אוסף של מחקרים עצמיים המתמקדים בנושאים ייחודיים הוא מועט ( למשל , Tidwell & Fitzgerald , , ( 2006 וגם בהם מושם דגש במתודולוגיה ולא במה שמורי מורים לומדים ממחקריהם . במיוחד חסרים בהם קולם ותפיסותיהם של מורי המורים . ( Dinkelman , 2000 ) מתוך כך פועלת קבוצת חוקרים באגודת AERA ח American Educational Research ( ( Association , 2006 לחיזוק מעמדם של המחקר העצמי ושל מחקרי הפעולה של מורי מורים בעיני הקהילייה הרחבה של העוסקים בחינוך ובעיני קובעי מדיניות חינוך . בהיבטים רבים , למחקר עצמי בהכשרת מורים יש קשר למחקרי פעולה או לחקר מקרה . מבחינה זו מתבססות שיטות מחקר אלה על רפלקציה , המכוונת בעיקר להבנת העשייה יותר מאשר לשם הסברתה . ( Milner , 2007 ) רבים מהמאמרים בקובץ זה עשויים להוסיף לקהילה המקצועית ידע חשוב בדבר הכשרת מורים ; לאורך הגיליון שולבו מחקרים של מורי מורים , החוקרים את עבודתם בתחומים שבהם הם מלמדים או פועלים במכללה : מרצים , מדריכים פדגוגים , מדריכים דיסציפלינריים , ראשי מסלולים או בעלי תפקידים אקדמיים אחרים . הכותבים חושפים היבטים שונים של ידע פרקטי וידע עצמי הנובע מניסיונם המקצועי וממומחיותם בתחום שבו הם פועלים ושאותו הם חוקרים . הידע שאותו חושפים מורי המורים משמש אותם להסביר את עבודתם ולהבין טוב יותר את דרכי פעולתם ואת תפיסת החינוך שלהם .

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר