בפתח הדברים

עמוד:5

בפתח הדברים גיליון זה של " אנליזה ארגונית" הוא גיליון נושא , המוקדש לחינוך כפרופסיה ולהכשרה פרופסיונלית של עובדי הוראה . שאלת החינוך כפרופסיה עומדת במוקד שני המאמרים הפותחים את הגיליון . מאמרים אלה נותנים ביטוי לתובענות השכיחה המכוונת אל עובדי הוראה ועוסקים בסיכוי ובסיכון הטמונים במיסוד ההוראה כפרופסיה . רבים מהמאמרים בחוברת נכתבו במסגרת סדנה לכתיבה אקדמית , שהתקיימה במשך שנתיים במסגרת יוזמה של מכללת סמינר הקיבוצים . את הסדנה הנחיתי עם תמר גרוס , וריכזה אותה נורית דביר . פרות של שנה אחת של סדנה זו קובצו בספר הדרכה במבט חוקר ( שערכו אסתר יוגב ורות זוזובסקי ושיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד , מכון מופ"ת ומכללת סמינר הקיבוצים ב . ( 2011 בחוברת זו שולבו מאמרים שנכתבו בשנה הנוספת של עבודת הסדנה . יש בהם ניסיון למסור עדות אישית על הפרקטיקה של ההכשרה המקצועית לצד דיון עיוני בסוגיות עקרוניות המלוות את עבודת החינוך ואת ההכשרה לקראתה . במאמרים מוצגים ידע הוראה וחינוך בעל ערך , אך גם נפתח צוהר לפרקטיקות מרתקות שנוגעות גם לקהלים אחרים : יועצים ארגוניים , מנחי קבוצות ומרצים . כך מוקדשים כמה מאמרים למפגש שבין האמנות לסוגיה ( תאטרון , קולנוע , מחול ) לבין ההוראה וההכשרה ; למפגש שבין מודעות , ערנות ומעורבות חברתית לבין עבודת החינוך ; לכוחו של דיאלוג נמשך ( בין עובדי הארגון לבין עצמם וגם בינם לקהלם ;( ועוד . גם המדורים הקבועים השלובים כאן " ) רק במקרה , " " מיתולוגיות ארגוניות , " " מראית עין ( " נכתבו ברוח הנושא של גיליון זה . גיליון זה כולל כמה חידושים בעיצוב ונוספו בו תקצירים בפתח המאמרים . נקווה שיהיה זה לטובה . קריאה פורייה ,

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר