תוכן העניינים

עמוד:4

אל הקוראים והכותבים כתב העת אנליזה ארגונית יוצא לאור פעמיים בשנה . המערכת תשמח לפרסם מאמרים העונים על הדרישות הללו : מאמר שיש בו כדי להוסיף לשדה הידע בתחום הארגוני , בייחוד בזיקה לתאוריה הפסיכואנליטית ובבירור הזיקות שבין תרבות לחברה ובין ארגונים לייעוץ ; מאמר שיש בו סיכום של נושא , דיון ביקורתי בנושא או הבעת עמדה עליו ; תיאור מקרה ובו דיווח על העבודה שנעשתה , וכן דיון וקישור לתאוריה ; דיווח קצר על עבודה תאורטית ועל מחקר שראוי להביאם לידיעת הקוראים ; דיון בסוגיות אקטואליות , ובתוך כך הבעת עמדות ודעות הנוגעות בתחומי העניין של כתב העת ; ביקורת על ספר הנוגע בתחומי העניין של כתב העת ; תרגומי מאמרים בתחומי התוכן של כתב העת ; תגובה למאמר שפורסם באחד הגיליונות הקודמים . הנחיות למסירת מאמרים לפרסום יש לצרף מדיה מגנטית שתכיל את המאמר המוצע לפרסום או לשולחו בדואר אלקטרוני לכתובת המערכת . למאמר יש לצרף תקציר בעברית ובאנגלית ופרטים ביוגרפיים על המחבר . יש לציין אם המאמר הנשלח לאנליזה ארגונית מוצע לפרסום גם בכתב עת נוסף או בפרסום אחר ( בעברית או בכל שפה אחרת . ( תרגומי מאמרים משפה אחרת יתקבלו לפרסום רק אם ילווה אליהם אישור מההוצאה לאור ומהמחבר . כותבים המעוניינים לפרסם מפרי עטם באנליזה ארגונית מתבקשים לפנות אל המערכת לשם קבלת הנחיות מפורטות בעניין כתיב , התקנה והכנה לדפוס ורישום ביבליוגרפי . כתובת המערכת צפנת | ת"ד , 8515 ירושלים 91083 ( לאנליזה ארגונית )

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר