אנליזה ארגונית

עמוד:2

צפנת ׀ מכון למחקר , פיתוח וייעוץ ארגוני עטיפה | פרויקט סיום קורס בצלאל 360 צילום | עמוס רוגשר , סטודנט שנה ב במחלקה לאמנות בבצלאל . עריכת לשון | נילי גור אריה עריכה גרפית | ערן צירמן עריכת דימויים | איריס גולדברג המערכת המייסדת גבריאל דהאן ישראל כ"ץ נילי סוקניק טלי קרינסקי כתובת המערכת מכון 'צפנת' ת"ד , 8515 ירושלים 91083 טלפון : | 02-6782887 פקס : 02-6791555 דוא"ל zofnat @ zofnat . co . il | 7180 ISSN 0793

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר