חרדות של ארגונים או חרדות של אנשים בארגון: קריאה ביקורתית במאמר קלאסי העוסק בפסיכואנליזה של ארגונים

עמוד:9

מנזיס - מחקריה הרבים בתחום הסיעוד , בתחום בתי החולים ובתחומים רבים אחרים ( תפקוד תחנות מכבי אש ; אסונות המוניים ; מחקרי אכילת שוקולד וגלידה ועוד ) - עבודה מוקדמת זו , במידה מסוימת , היא פסגת הקרירה שלה . כיצד אפשר לדעת שהמאמר הוא מאמר מכונן ? זוהי טענה שקשה יותר להוכיח אותה . בחלקה , התכונה הזאת נובעת מהגדרתו כמאמר קלאסי , אך כדי לבסס אותה עליי לערוך ניתוח היסטורי מקיף : לבדוק את השפעתו על מאמרים אחרים , להשוות בין המצב ששרר קודם להופעת המאמר למצב ששרר אחריו ולהראות כי בינו לבין מאמרים אחרים מתקיים קשר של גנאולוגיה של רעיונות , של סגנון חשיבה וניתוח , של סוגי שיח וכיוצא באלה . המשימה הזאת קשה עוד יותר כיוון שרעיונות ותפישות אינם נולדים יש מאין , ולכן ראוי להראות לאיזו מסורת משתייך המאמר . עניינים נוספים אשר הכרחיים להבנת הרקע שבו צמחו מנזיס וגישתה הם היכרות עם רוח התקופה או הסביבה ( Zeitgeist ) ועם ' קהילת הפרקסיס' של אנשי מחקר , יועצים ואנשי שטח , ובהם פסיכואנליטיקאים , אשר לצד מנזיס תרמו תרומה מכרעת לכינון תחום הפסיכואנליזה של ארגונים ושל חברה . כך , למשל , שני נושאים מרכזיים שהם חלק בלתי נפרד מההקשר שבו נכתב מאמרה של מנזיס , הם גישתו של ביון לקבוצות ושלל המחקרים החברתיים והפסיכואנליטיים אשר נערכו באותן שנים בחסות מכון טוויסטוק . מפאת קוצר היריעה לא אדון בכל אלה במאמר זה ; אך על המחקרים החברתיים והפסיכואנליטיים אשר שימשו רקע משמעותי לעבודתה של מנזיס ארחיב מעט את הדיבור בחלק ב . סוגיה מרתקת נוספת קשורה לחוקר אחר , מהמפורסמים שבמייסדי מכון טוויסטוק , הלוא הוא אליוט ז'אק . ( Jaques ) מושגי היסוד של מנזיס משותפים לאלה של ז'אק . הוא אף האיש שטבע את מושג היסוד " מערכות ארגוניות כהגנות" . ( Jaques , 1955 ) כמה עשרות שנים לאחר מכן הפנה ז'אק עורף לתפיסה הפסיכואנליטית וטען כי היא בלתי מועילה להבנת ארגונים ; Jaques , 1995 ) . ( Kirsner , 2006 ; Kirsner 2005 אמנם מתבקש לדון בשאלה מדוע מושג זה לא נקשר דווקא לז'אק - אף על פי שמנזיס רק מצטטת אותו . אולם קצרה היריעה מלדון בסוגיה זו כאן . חלק ב | הרקע למחקר קיצור תולדות טוויסטוק הקליניקה , המכון והמודלים שפותחו ונקשרו לשם ' טוויסטוק' חייבים את שמם לכיכר שבה שכנה הקליניקה לראשונה , במרכז לונדון . השם הזה , שהפך למותג , המשיך ללוות את ההתפתחויות המאוחרות ואת הגלגולים השונים של הקליניקה , גם כשטוויסטוק עבר למבנים חדשים וכשנפרדו דרכיהם של הקליניקה והמכון . לתולדות טוויסטוק חשיבות להבנת הרקע והאופי הפסיכואנליטי והחברתי של מחקרה של מנזיס . עד להופעת המאמר של מנזיס , ניתן לחלק את תולדות טוויסטוק לארבע תקופות , ואלה הן . א . מן ההקמה ועד שנות השלושים של המאה העשרים טוויסטוק הייתה קליניקה לטיפול אמבולטורי . את הקליניקה הקימו ב 1920 רופאים , פסיכיאטרים , נוירולוגים , פסיכולוגים ואנטרופולוגים שהיו כולם מעורבים באופן פעיל בטיפול בתוצאות החברתיות והנפשיות של ה'מלחמה הגדולה' ( מלחמת העולם הראשונה ) או במחקר שלהן .

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר