תוכן העניינים

עמוד:3

תוכן העניינים בפתח הדברים 3 ישראל כ"ץ קריאה ביקורתית חרדות במאמר של ארגונים קלאסי או בפסיכואנליזה חרדות של אנשים של ארגונים בארגון : 7 אנדרי שינברג הדיאלקטיקה של 'מנהיג פורץ גבולות' בארגון הצבאי 27 יסמין רובין קופר ויעל בן חורין נאות פגיעה , סליחה ופיוס כמנגנונים מערכתיים בארגונים 37 הילה זריצקי ויובל דרור שותפות , כוח ותרבות : בעקבות עבודה בפורום בין ארגוני 45 תמי רובל ליפשיץ ודינה כשדן להכיל את הכאב שבהגברת המודעות 68 דיאנה דניאל שרים ' שיח האדון' - מלכוד בתקשורת : אמצעים רטוריים ככלים פרשניים 78 מילי אפשטיין ינאי מודל לתכנון שינוי מערכתי לשם הטמעת אסטרטגיה עסקית בארגון 90 גילי גבאי שיחות 101 ישראל כ"ץ ותמר בליץ משוחחים עם גדעון קונדה בישולי שדה 114 הנחיית השתלמות אנשי חינוך וטיפול במתי"א | פלג דור חיים הערות מבוא על הנחיית מפגשים רב מקצועיים | נעמה גרינוולד מראית עין 124 פתיח | איריס גולדברג יצירות אמנות | שפי בלייר מיתולוגיות ארגוניות 135 פתיח | ישראל כ"ץ טקסטים | מישאל חירורג ; אמיר אסנין ; שני אלדן ; רונן דרורי על המשתתפים בגיליון 142 144 Summaries

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר