תוכן העניינים

עמוד:6

תבשילי שדה מדור חדש באנליזה ארגונית , החל מהגיליון הבא המדור מוצע מתוך הכרה בחשיבות של שיתוף עמיתים ובעלי עניין בפרטים של עבודת הייעוץ הארגוני . נוסף על כך , מתוך זיקה לנעשה בתחומי מקצוע ייעוציים אחרים , כגון פסיכולוגיה קלינית , שבהם יש מסורת של פרסום תיאורי מקרה מפורטים , אנו רואים חשיבות בהצגה של תיאורי מקרה גם בתחום הייעוץ הארגוני . המדור יאפשר לקוראים-העמיתים לעקוב אחר ההתפתחות של מפגש ייעוץ ואחר האופן שבו היועץ מעצב את התערבויותיו או את הכרעותיו . המדור יתרכז בפרקטיקה של עבודת הייעוץ הארגוני , מתוך הנחה ששיתוף עמיתים יכול להביא לפוריות רבה . בשל החשיבות הרבה בשיח עמיתים , בצד תיאור מפורט של אירוע או מהלך ייעוצי יובאו במדור תגובות מגוונות של קוראים על האירוע המוצג . תגובות הקוראים ירחיבו את החשיבה על פרקטיקת הייעוץ המתוארת . התגובות יכולות להיות דיון במגוון היבטים של האירוע הייעוצי המתואר : תובנות על המניעים לפנייה לייעוץ או על הדינאמיקה הארגונית ; חיבורים תיאורטיים ; אופן הניווט של מהלך הייעוץ ; הכרעות התערבות ספציפיות של היועץ , השוואה או אסוציאציות לאירועים רלוונטיים ועוד . יועצים המעוניינים לשתף את הקוראים בעבודת השדה שלהם יוכלו להגיש למדור תיאור של אירוע ( עד 1 , 500 מילים ) מתוך הפרקטיקה , בתחומים האלה : › › ייעוץ אישי › › ייעוץ לצוותים › › הנחיה קבוצתית › › הנחיית סדנה או השתלמות בנושאים ארגוניים › › אבחון ארגוני והערכה ארגונית מוצע כי לפני התיאור המפורט של האירוע ( ייעוץ , הערכה , הנחיה וכדומה ) יובא רקע קצר על העבודה הנדונה . מומלץ כי חלק מהתיאור יכלול תיעוד של המפגש , תוך ציטוט דברי השותפים בו – הנועץ והיועץ / המשתתפים והמנחה . כמו כן , מומלץ לשזור בתיאור התלבטויות , מחשבות , אסוציאציות וכו' שליוו את היועץ במהלך העבודה . יועצים המעוניינים לשמש קוראים המגיבים לתיאורי המקרים , מוזמנים אף הם לפנות אל המדור . המדור אינו מתחייב לפרסם טקסטים הנשלחים אליו , אך מתחייב להגיב לכל פנייה . פניות אפשר לשלוח לנעמה גרינולד קשאני , לכתובת הדואר האלקטרוני של המערכת : zofnat @ zofnat . co . il הערה : בהבאת סיפור האירוע נדרשת שמירה קפדנית על כללי האתיקה הנהוגים .

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר