תוכן העניינים

עמוד:5

בפתח הדברים גיליון › זה › של › אנליזה ארגונית › עוסק › כולו › בתיאוריות › של › מורכבות › וברלוונטיות › שלהן › לעולם הארגוני › . ראשיתן › של › תיאוריות › אלה › במדעי › הטבע ›; הן › מנסות › לפענח › תופעות › הכרוכות באי ודאות › , באקראיות › , בהתהוות › ובהימצאות › על › סף › הכאוס › . אלו › תופעות › שכיחות › גם › בעולם הארגוני › , אף › אם › הוא › מנסה › בלי › הרף › להציע › סדר › , תכנון › ושליטה › במתרחש › . רעיונות › של › מורכבות נשמעים › כיום › בשיח › הארגוני › בהיקף › גדל › והולך › , בעודם ' › מתכתבים › ' עם › רעיונות › אחרים › שהתפתחו בזרמים › פוסט מודרניים › , בגישות › נרטיביות › ובשדה › המתעדכן › של › הפסיכואנליזה › . חוברת › זו › היא › בגדר › מאמץ › ראשוני › לרכז › כתיבה › עיונית › ויישומית › הקושרת › מורכבות › וארגונים . שולבו › בה › מאמרים › המציגים › את › הרעיונות › התיאורטיים › המרכזיים › ואת › יישומם › בארגונים › ובעבודת הייעוץ › . כך › התרגום › מתוך › ספרה › של › פטרישה › שו › ומאמרה › של › חן › גרץ שמואלי ›; מאמרים › הקושרים רעיונות › של › מורכבות › לסוגיות › ארגוניות › , כגון › מאמרו › של › שי › בן › יוסף › , מאמרם › של › אופיר › וינשל שחר › , קרן › שחף › ואורן › פזמוני לוי › ומאמרו › של › מוטי › טליאס ›; חיבורים › יישומיים-אישיים › כגון העדויות › של › דני › גל › ומילי › אפשטיין ינאי ›; ההדים › שמביא › פלג › דור חיים › מכנס › מורכבות › וגלובליזציה ; הקישור › לעולם › האמנות › במדור ' › מראית › עין › ' מאת › איריס › גולדברג › והחיבור › לעולם › הנרטיבי › במדור ' מיתולוגיות › ארגוניות › . ' חן › גרץ שמואלי › חברה › אלינו › לעריכת › גיליון › זה › , ועל › כך › תודה › לה . קריאה מעניינת ,

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר