תוכן העניינים

עמוד:3

תוכן העניינים התקרבות אל מורכבות 7 חן גרץ שמואלי תרגום ׀ הפקת משמעות ממפגש ; ומפגש לשם הפקת משמעות 18 פטרישה שו שותפויות בין ארגוניות : מרחב לעבודת הייעוץ 34 מוטי טליאס אין אדם שהוא אי בודד : מפגש בין מחקר שדה לתיאוריות של מורכבות 45 אופיר וינשל שחר , קרן שחף ואורן פזמוני לוי מודל 'ממש"ק' להיערכות ולפעולה בסביבה מורכבת 57 שי בן יוסף כאן ועכשיו ׀ על מורכבות ויזמות - תיאור ההתהוות של ה HUB בתל אביב 67 דני גל רק במקרה ׀ מורכבות בחיי בית הספר ; בעקבות הטמעת התכנית החדשה במתמטיקה 73 שרה עברון תגובות | פלג דור חיים ; חן גרץ שמואלי כתיבה אקדמית כמרחב פרדוקסלי 78 מילי אפשטיין ינאי מראית עין | אמנות ומורכבות - מבטים 86 פתיח | איריס גולדברג יצירות אמנות | פסקל דומבי ; רועי יריב מיתולוגיות ארגוניות | ארגונים הם סיפורים בעלי משמעות 92 פתיח | ישראל כ"ץ טקסטים | ברוס אופנהיימר ; תמר בליץ ; תמר גרוס ; חן גרץ שמואלי ; אילן דיין ; מוטי טליאס מפגשים ׀ בין ייחודיות לאחידות - בעקבות כנס 'מורכבות בארגונים גלובליים' 98 פלג דור חיים מושגים | תיאוריות של מורכבות : הגדרות מפתח 107 ישראל כ"ץ וחן גרץ שמואלי על המשתתפים בגיליון 110 115 Summaries

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר