אנליזה ארגונית

עמוד:2

צפנת ׀ מכון למחקר , פיתוח וייעוץ ארגוני תמונת השער | פסקל דומבי G › om › tries Irrationnelles , ( Pascsl Dombis ) תצלום מתוך מיצב , 3 . 4 X 4 , 2008 מ' עריכת לשון | עינת כסלו עריכה גרפית | ערן צירמן המערכת המייסדת גבריאל דהאן ישראל כ"ץ נילי סוקניק טלי קרינסקי כתובת המערכת | מכון 'צפנת' | ת"ד , 8515 ירושלים 91083 | טלפון : | 02-6782887 פקס : 02-6791555 | דוא"ל : zofnat @ zofnat . co . il ISSN 0793 7180

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר