הלכי רוח פסיכואנליטיים ופונקציונאליים בייעוץ אישי בהקשר ארגוני: על האפשרות לתנועה משותפת

עמוד:9

. 2 תפיסת ייעוץ פסיכואנליטית א . הבנה פסיכואנליטית האם ידע משדה הפסיכואנליזה המכוון במקורו לתהליכים טיפוליים , יכול להיות רלוונטי לתהליכי ייעוץ בהקשר ארגוני ? האם ידע פסיכואנליטי בתהליכי שינוי , חרדות ומנגנוני הגנה יכול להרחיב את הבנתנו גם בתחום הייעוץ הנדון ? האם המאמץ הפסיכואנליטי לחשיפת הלא מודע האישי או הארגוני נתפס בעיני הארגון כתורם או כפוגע במטרותיו ? האם בדומה לתהליכים טיפוליים המתנהלים מתוך עמדה פסיכואנליטית , ראוי שהיועץ ישקיע מאמץ במעקב אחר ביטויים טרנספרנסיאליים וקאונטרטרנספרנסיאליים כמקור בעל משמעות להבנת היועץ והדפוסים של יחסי הסמכות שעל פיהם הוא פועל ? ב . התערבויות האם כלי ההתערבות המוכרים לנו – שיקוף , הכלה , פירוש ועוד - מתאימים לשימוש בייעוץ בהקשר ארגוני ? האם די בכלי ההתערבות האלה ? האם היצמדות להתערבויות האלה נחווית כמרחיבה את הצמיחה האישית מקצועית של הנועץ ומתי היא נחווית כחלקית , מתסכלת או אף כמנותקת מצרכיו בהקשר הארגוני ? אין כל יומרה להציג במאמר זה דיון ממצה בסוגיות שהוצגו לעיל , אך אנסה לגעת בקווים המנחים תפיסת ייעוץ המנסה להתמודד עם דילמות אלו . אציע לראות בייעוץ אישי-ארגוני מקום שבו נפגשות תפיסות טיפוליות פסיכואנליטיות עם תיאוריות ומודלים פונקציונאליים-סטרוקטורליים , ולהציע נקודות למחשבה על ההשתמעויות האפשריות של מפגש זה . כלומר , לבחון את הייעוץ האישי בהקשר ארגוני מתוך הכרה בתרומה הגדולה שיכולה להיות לתחום הטיפולי פסיכואנליטי בסוגיות אתיקה של תחום הייעוץ ' ) מיהו הקליינט ( ' ? ובתרומתו לפרקטיקה של מעשה הייעוץ . בד בבד , יש להכיר בהקשר הייחודי הארגוני שבו נעשה הייעוץ ; בייעוץ כזה שכיחה דרישה להשגת תוצאות נראות ולתפקוד יעיל . לפיכך ראוי לבחון את התרומה של גישות פונקציונאליות לעיצוב תהליך הייעוץ . ממילא , אתגר גדול הוא לבחון את ההשתמעויות הנובעות מחיבור שתי תפיסות העבודה האלה . להלן אביא תיאור סכמאטי , החוטא למורכבות של המציאות הפרופסיונאלית , של שתי מגמות מרכזיות מתחום הייעוץ המקובלות כיום . לצורך הדיון וחידוד הדברים אתיר לעצמי פשטנות מה בתיאור המגמות הרווחות . יתר על כן , גם יועצים המזוהים עם עמדה תיאורטית זו או אחרת יכולים לפעול ברמה הפרקטית תוך תנועה בין עמדות ייעוץ שונות . אם כן , ננסה לבחון כיצד שתי מגמות הייעוץ יכולות להתמודד עם הדילמות המטא תיאורטיות והפרקטיות שהוצגו לעיל . הייעוץ באוריינטציה פסיכואנליטית התפיסה הפסיכואנליטית רואה את יחסי היועץ-נועץ במידה רבה כמקבילים לתחום העיסוק הראשוני של התיאוריה : יחסי מטפל-מטופל . מבחינה אתית עמדה זו מחויבת בראש ובראשונה לסובייקטיביות של הנועץ – להתעניינות בעולם הפנימי שלו . מתוך הנחת מוצא זו הפסיכואנליזה סבורה כי המציאות הארגונית , בדומה להיבטים מציאותיים בחיי המטופל , היא מורכבת וניתנת

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר