הלכי רוח פסיכואנליטיים ופונקציונאליים בייעוץ אישי בהקשר ארגוני: על האפשרות לתנועה משותפת

עמוד:7

הלכי רוח פסיכואנליטיים ופונקציונאליים בייעוץ אישי בהקשר ארגוני : על האפשרות לתנועה משותפת נעמה גרינולד–קשאני " כדי להיות בעלות חזון אמתי , עלינו לנטוע את הדמיון שלנו בקרקע המציאות המוצקה , ובאותה עת לאחוז בדמיוננו אפשרויות החורגות מהמציאות הזאת" ( בל הוקס ) נ' עובד בארגון עסקי בתפקיד ניהולי , נמצא זה זמן במסגרת של ייעוץ אישי בשל רצונו לשפר את התקשורת בין אנשי הצוות הכפופים לו , בעקבות משברים מתמשכים ביחסים בין העובדים . מסגרת הייעוץ אושרה מטעם הנהלת הארגון וממומנת בכספו . באחת הפגישות סיפר לי נ' כי הוא שוקל לסיים את עבודתו בארגון . שאלתי אותו על הסיבות לכך , והוא ציין בראשי פרקים שיקולים אחדים הנוגעים ליחסיו עם עמיתיו ועם הממונים עליו , וכן שיקולים הנוגעים לאפשרויות התפתחותו המקצועית בארגון . שנינו חשנו כי היינו מעדיפים באותו המפגש להניח לנושאים שהכין מראש , הקשורים למסגרת הייעוץ , ולעסוק בדילמת עזיבתו את הארגון . עם זאת , לשנינו ברור כי הארגון מממן את המפגשים כדי לסייע לנ' בניווט מהלך ספציפי שהוא יוזם בצוות . במבט ראשון , נראה כי שני העניינים – דפוסי התקשורת בין העובדים ודילמת העזיבה – אינם קשורים זה לזה במישרין , ובשלב זה קשה לדעת אם בהמשך נמצא כי הם קשורים זה לזה בעקיפין . כלומר , אנו תוהים , אם בירור הדילמה של ההישארות בארגון או עזיבתו , יוכל גם להפרות את החשיבה על מוקד הייעוץ , הנוגע ליחסים בין הצוות . במילים אחרות , מהם השיקולים האתיים והפרקטיים בשאלת ההתעכבות על נושא אשר מצד אחד מתברר בעת מפגש הייעוץ כי הוא בעל משמעות ומצד אחר , הנועץ והארגון המממן לא הגדירו מראש כחלק ממסגרת הייעוץ . אזורים של קונפליקט , חיכוך או חוסר נחת יכולים לחדד אצלנו את העקרונות הסמויים המנחים את פרקטיקת הייעוץ שלנו . באמצעות הדילמה שתוארה לעיל , יודגמו כמה התלבטויות אתיות ופרקטיות בעבודת הייעוץ האישי בהקשר ארגוני . בחלקו הראשון של המאמר אפרוס כמה שאלות עקרוניות אשר להערכתי יועצים העוסקים בתחום זה מתמודדים עמן . בחלקו השני אציג בקצרה שתי עמדות שונות כלפי תהליך הייעוץ האישי בהקשר הארגוני : העמדה הפסיכואנליטית והעמדה הפונקציונאלית . משתי העמדות אפשר לגזור השתמעויות הנוגעות לשאלות המוצגות בחלק הראשון . בחלקו השלישי של המאמר אנסה להציע גישה ייעוצית המתהווה מתוך השפעתם של שני הלכי הרוח הייעוציים המוצגים , ואבחן את השתמעויות התנועה המשותפת הזאת . אסיים בתיאור תהליך הגיבוש של דרכי המקצועית כיועצת , בזיקה להקשר הנדון . לנוכח הדילמה שהוצגה לעיל ודילמות אחרות שהעוסקים בייעוץ אישי בהקשר ארגוני נחשפים להן , שאלות היסוד יהיו ' מהם תחומי עיסוקו של היועץ – ? ' שאלה הנוגעת בהיבטים האתיים של

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר