תוכן העניינים

עמוד:5

בפתח הדברים גיליון זה של אנליזה ארגונית עוסק בעיקר בייעוץ אישי . נתיב זה זוכה למרכזיות גוברת בעבודת הייעוץ הארגוני : רצף מפגשים אישיים של יועץ עם נועץ ( בסדרה מוגבלת מראש או בתבנית פתוחה . ( במפגשים אלו הנועץ מביא התלבטויות ממקום עבודתו ; סוגיות הקשורות לתפקיד שהוא ממלא ; תיאור אירועים שהוא שותף להם ; מרחב לתכנון פעולה ארגונית שלו או כל תוכן אחר הנוגע לו ולעבודתו כאחד , ושהוא מבקש לבררו עם היועץ . הייעוץ האישי מושתת בעיקרו על שיח , ומלווה בחוויה טיפוסית של התקשרות . הנועץ מדבר , והיועץ מקשיב ומתערב בדיבורו לפי שיקול דעתו . היועץ נחשב לא רק לאדם היודע להאזין , אלא גם מיוחס לו ידע – ומכאן הערך שניתן למילותיו . כמה דילמות עולות בהקשר זה , ובהן ' מה בין שיח טיפולי לייעוץ אישי ; ' ? ' מה בין עבודה עם יחיד לעבודה עם קבוצה וארגון ; ' ? ' מה ההשפעה של תהליכים חברתיים רחבים על הייעוץ האישי . ' ? בגיליון זה כמה מאמרים הדנים בייעוץ אישי , ובהם מאמרה של שני קונה ( שגם חקרה את הנושא בעבודת הדוקטורט שלה ;( מאמר של נעמה גרינולד-קשאני ; מאמר של ורדה וסרמן ותמר בליץ ( במדור ' מראה מקום . ( ' גם המדור ' מיתולוגיות ארגוניות' מביא סיפורי ייעוץ , והפעם מיוחד כולו לכתיבתו של דן פומר . בשל הזיהוי השכיח של ' אימון אישי' עם ' ייעוץ אישי' הובא בגיליון זה גם מאמר של כרמלה קיט שעניינו אימון אישי . תגובתו של החתום מטה מובאת אף היא בגיליון , ומנסה לעמוד על נקודות החיבור ועל ההבדלים בין השניים . בגיליון זה מתפרסם ריאיון אישי עם איתמר רוגובסקי , מבכירי היועצים הארגוניים בישראל . איתמר רוגובסקי תרם תרומה עצומה לביסוס מקצוע הייעוץ הארגוני בישראל במשך כמעט ארבעים שנה עד כה , ובכלל זה השפיע לא מעט גם על החתום מטה . כמו כן , בגיליון זה מובא ' חקר מקרה' הזוכה להמשגה מעניינת – במאמר של יעל שלח-מושונוב על סוגיות של שליטה ומגדר , כפי שהעלתה היכרות עם ארגון שעיקר עיסוקו מצלמות למעקב . המדור ' מראית עין , ' שבו מתפרסמות בכל גיליון יצירות אמנות הנוגעות לעניינים הנדונים בו , נעשה הפעם לפי בחירתו של חן רוזנברג , והוא גם הקדים לכך סיפור משלו . קריאה מחכימה ,

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר