תוכן העניינים

עמוד:4

אל הקוראים והכותבים כתב העת אנליזה ארגונית יוצא לאור פעמיים בשנה . המערכת תשמח לפרסם מאמרים העונים על הדרישות האלה : › › מאמר שיש בו כדי להוסיף לשדה הידע בתחום הארגוני , בייחוד בזיקה לתיאוריה הפסיכואנליטית ובבירור הזיקות שבין תרבות לחברה ; בין ארגונים לייעוץ ; › › מאמר שיש בו סיכום של נושא , דיון ביקורתי בנושא או הבעת עמדה עליו ; › › תיאור מקרה ובו דיווח על העבודה שנעשתה , וכן דיון וקישור לתיאוריה ; › › דיווח קצר על עבודה תיאורטית ועל מחקר שראוי להביאם לידיעת הקוראים ; › › › דיון בסוגיות אקטואליות , ובתוך כך הבעת עמדות ודעות הנוגעות לתחומי העניין של כתב העת ; › › ביקורת על ספר הנוגע לתחומי העניין של כתב העת ; › › תרגומי מאמרים בתחומי התוכן של כתב העת ; › › תגובה למאמר שפורסם באחד הגיליונות הקודמים . הנחיות למסירת מאמרים לפרסום › › יש לצרף דיסקט ובו המאמר המוצע לפרסום או לשולחו בדואר האלקטרוני לכתובת המערכת . › › יתקבלו מאמרים שהיקפם אינו עולה על 4 , 000 מילים . › › יש לציין אם המאמר הנשלח לאנליזה ארגונית מוצע לפרסום גם בכתב עת נוסף או בפרסום אחר ( בעברית או בכל שפה אחרת . ( › › תרגומי מאמרים משפה אחרת יתקבלו לפרסום רק בנלווה לאישור מההוצאה לאור ו / או מהמחבר . › › כותבים המעוניינים לפרסם מפרי עטם באנליזה ארגונית מתבקשים לפנות אל המערכת לשם קבלת הנחיות מפורטות ( כתיב , התקנה והכנה לדפוס , רישום ביבליוגרפי . ( כתובת המערכת : צפנת | ת"ד , 8515 ירושלים 91083 ( לאנליזה ארגונית )

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר