אנליזה ארגונית

עמוד:2

צפנת ׀ מכון למחקר , פיתוח וייעוץ ארגוני תמונת השער | עדי נס עריכת לשון | עינת כסלו עריכה גרפית | ערן צירמן המערכת המייסדת גבריאל דהאן ישראל כ"ץ נילי סוקניק טלי קרינסקי כתובת המערכת | מכון 'צפנת' | ת"ד , 8515 ירושלים 91083 | טל | 02-6782887 : ' פקס : 02-6791555 | דוא"ל : zofnat @ zofnat . co . il ISSN 0793-7180

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר