מקום "הדיבור הקטן" במפגש הייעוץ מחשבות ראשונות לקראת פנומנולוגיה של ה־”small-talk"

עמוד:11

מקום "הדיבור הקטן" במפגש הייעוץ מחשבות ראשונות לקראת פנומנולוגיה של ה ”small-talk " אנדרי שינברג " עכשיו אני רק מפטפט פטפוטים " ... איתמר רוגובסקי , באמצע פגישת ייעוץ , לפני השמעת השערה חדה . מה קורה בדקות הראשונות של פגישת הייעוץ - במרחב של זמן ומקום המסומן רק בקווים שהם כלליים וחמקמקים מצד אחד , אך גם ברורים למדי מצד אחר : למשל , בקרבת הדלת המובילה אל הנועץ ; בינה ובין השולחן שלו ; אם הוא קם לקבל את פנינו - בין הדלת ובין כיסאו שליד המקלדת והצג ; בפינת ההסבה ליד השולחן העגול , ה"אינטימי" שבקצה החדר . מסמני מקומות המפגש שלנו הם הדלת הנפתחת , המסדרון , הפרוזדור המוביל לפינת הקפה וכיוצא באלה . בדקות הראשונות הללו מתנהלים כמה טקסים חברתיים של מפגש בין בני אדם . נקודת המוצא שלי היא שזהו רגע חשוב - או לפחות איננו יכולים לבטל את ערכו - בוודאי אם אנו בעלי אוריינטציה פסיכואנליטית . בחיבור זה אנסה להציע מתווה ראשוני לפנומנולוגיה של שיחת האגב , " הדיבור הקטן , " ה , ”small-talk " ואולי אף להציע קווים כלליים אשר מצדיקים מחקר יסודי יותר שלו . קשה לתרגם את המושג ”small-talk " לעברית . הביטוי האנגלי איננו נושא קונוטציות ערכיות מיוחדות - זה הדיבור שלפני הדבר הממשי , " שובר הקרח , " רצף האמירות הלא מחייבות על נושאים סתמיים לכאורה , וכיוצא באלה . קשה למצוא לכך מקבילה בעברית . " פטפוט" יהיה תרגום לא מוצלח - בגלל הקונוטציות של דברי הבל או דברים בטלים . פטפוט , שיחת אגב , שיחה סתמית - כל אלו אינם מבטאים אל נכון את משמעות הביטוי האנגלי , ולכן תרגומו יהיה כאן " דיבור קטן ; " תרגום שיש בו גם מן המופרכות של התרגום המילולי של ביטוי אידיומטי , אך גם ישמש אותנו בניתוח של רמות שונות בשיחת הייעוץ . אתמקד אך ורק ב"דיבור הקטן" של תחילת הפגישה . יש גם תופעה שנחקרה במידה רחבה יותר , והיא הדיבור שבסיום הפגישה האנליטית . למשל , מה שקורה כשהאנליטיקאי או המטפל מאלצים את המטופל להפסיק את שרשרת האסוציאציות שלו - כי " הגיע הזמן . " נושא אחר שנדון לא מעט הוא הדברים הנאמרים ליד הדלת - " תופעת קולומבו" לפי הלא אנליטיקאים - על שם הבלש אשר תמיד היה מפטיר , כעניין של מה בכך ובדרכו החוצה , איזו רמיזה כבדת משקל שיש לה נגיעה מחשידה לתפקידו הפלילי של בן שיחו , ליד הדלת ממש . אני מניח כאמיתה כי במקרה של טיפול או ייעוץ הדיבור שבסוף פגישה הוא הבאה מאוחרת של חומר רלוונטי מאוד למפגש . במקרה זה אין זו אמירת סרק אלא מבוא אפשרי ל"דיבור גדול" בהמשך .

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר