על דיבור ואתיקה

עמוד:7

על דיבור ואתיקה שי פרוגל חשיבה פילוסופית היא חשיבה שמנסה לברר את משמעותם היסודית של המושגים שדנים בהם ואת היחס ביניהם . להלן אנסה להציע בירור ראשוני וקצר למושגים " אתיקה" ו"דיבור" ולעמוד על היחס ביניהם דרך הבחנה בין פילוסופיה של השפה ובין פילוסופיה של הדיבור והפנייה להיבט הכפול של הקיום האנושי . מהי אתיקה ? המשמעות הרווחת של המושג אתיקה בימינו מצומצמת מאוד , ונוגעת לכללי התנהגות שמחייבים קבוצה חברתית מסוימת : רופאים , פסיכולוגים , עורכי דין , חיילים ועוד . ואולם , במקורו שימש המושג כותרת לדיון פילוסופי רחב שעניינו עיצוב האופי " ) אתוס ( " של האדם . הסוגיה שבבסיס הדיון האתי הייתה שאלת הקיום הראוי של האדם והדרך לחתור אליו . ההוגים שעסקו בפיתוח תפיסה אתית היו שותפים לדעה שהאושר הוא התכלית האנושית הגבוהה ביותר ; חילוקי הדעות נגעו להבנה הנכונה של האושר האנושי ולאופן שבו הוא מתיישב עם האחריות המוסרית של האדם . כל אחד מההוגים שעסקו באתיקה ניסה להציע תפיסת חיים שתבטיח חיי נפש טובים השלובים בחיי מוסר " ) חיי אמת . ( " שני הוגים בולטים שהתיימרו להציע דרך לשיפור המצב הקיומי של האדם והאמינו שהדיבור הוא אמצעי חיוני לתכלית זו הם סוקרטס , הפילוסוף היווני בן העת העתיקה , ופרויד , אבי הפסיכואנליזה המודרנית . סוקרטס ראה ב"חיים הטובים , " שמבטאים את השילוב בין מצב נפשי ראוי לבין מצב מוסרי ראוי , סוגיית יסוד פילוסופית וקיומית ; ופרויד פתח מרחב חדש לעיסוק בשאלות קיומיות - הן מבחינה מעשית והן מבחינה עיונית באמצעות הפרקטיקה והתיאוריה הפסיכואנליטית . השיחה , טענו סוקרטס ופרויד – כל אחד בדרכו – היא שמאפשרת להגיע לאמת , ורק היא , לדעתם , יכולה לחולל שיפור של ממש בחיי הנפש של האדם . עם זאת , אין לטשטש את ההבדלים המהותיים בין סוקרטס לפרויד - הן בתפיסת נפש האדם , הן בתפיסת האמת והן בתפיסת השיחה . סוקרטס סבר כי התבונה שוכנת ביסוד נפש האדם , ועל כן ראה באמת התבונית , הכללית , מפתח לחיי נפש ראויים . פרויד , לעומתו , סבר כי היצרים שוכנים ביסוד נפש האדם ועל כן ראה את האמת הנפשית כאמת אישית מאוד . מעניין לציין שלמרות פער זה בהשקפה על הנפש , שניהם טענו שהנפש מונעת בכוח הארוס , אך זה אינו נושא הדיון שלפנינו . דיון זה נסב על דיבור ואתיקה , לפיכך משהובהרה המשמעות הרחבה והעתיקה של המושג אתיקה והוזכר הרעיון של השיחה , יש מקום להרחיב מעט בעניין הדיבור .

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר