הקדמה

עמוד:6

שיחה עם עם פרופ ‘ זאב שטרנהל אמיר פלג , ויויאן חפיף דיגמי וליאור לביד אמיר : נפתח בציונות , נושא מרכזי שכתב העת עוסק בו . מעניין אותנו לשמוע מה עמדתך לגבי המושג הזה : האם חל בו שינוי ? האם הוא עדיין תקף ? האם עדיין אפשר היום לדבר על ציונות או אולי למעשה אפשר לקרוא לזה ישראליות ? כלומר משהו שונה , שהוא גלגול של הציונות , או כמו שבן–גוריון אמר , הציונות היתה אז מהפכנית , אבל ברגע שקמה המדינה , הציונות למעשה הפכה מיותרת , כי כבר קיימת המדינה שהיתה מטרת הציונות . ליאור : בקריאת הספר בנין אומה או תיקון חברה ? מתקבל הרושם שאתה קצת מגמד את הציונות . אתה מרבה להשוות אותה לתנועות לאומיות אחרות ואתה קצת מגמד את הייחודיות שלה פה ושם . שטרנהל : נתחיל מהציונות בפרספקטיבה משווה עם תנועות לאומיות אחרות . בראש ובראשונה אני מציע להשתמש בציונות כבמושג ניטרלי : הציונות כתנועה הלאומית היהודית . אם אתה אומר ' תנועה לאומית יהודית , ' אז אתה מייחס לציונות את אותן התכונות שיש לתנועות לאומיות אחרות וכך צריך לבחון את זה . מתי הציונות מופיעה ? היא מופיעה בעשור האחרון של המאה התשע עשרה , שהיא תקופה אקוטית בהיסטוריה האירופית , ועל כך צריך לעמוד אם רוצים להבין באמת את מהותה ואת התפתחותה . היהודים כמ ) טריה , כחומר סוציולוגי , כקהילה תרבותית , היו קיימים 1890–ב כמו 1870–ב או מאה שנה קודם לכן , אלא שבעשור האחרון של המאה ה–תשע עשרה התהווה מצב חדש . אולם על מנת להבין את המציאות החדשה צריך לחזור לסוף המאה השמונה עשרה , לאמנציפציה . 1 הריאיון התקיים 9–ב בינואר . 2011 2 זאב שטרנהל , בנין אומה או תיקון חברה ? – לאומיות וסוציאליזם בתנועת העבודה הישראלית , 1940-1904 עם עובד , תל אביב . 1995

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר