על אחדים מההיבטים הלא-מודעים בחיים הארגוניים תרומות מן הפסיכואנליזה

עמוד:13

שמרעיפה האם על תינוקה ועל המצבים הרגשיים הקשים שהוא עובר הן שמרכבות אותם כך שיהיו נסבלים עבורו . מובן שמטרתם של המטפלים והיועצים העובדים על-פי השיטה הפסיכואנליטית היא לזהות את התהליכים ההשלכתיים בשעת מעשה ולעמוד על שורשי ההשלכות , אבל זה כשלעצמו אין בו די . צריך גם לגרוס לכך שמה שהיה קודם בלתי נסבל — ולפיכך הושלך — עתה אפשר יהיה לחיות אתו . מובן שיהיה זה מכאיב ליחיד , לקבוצה או לארגון לגלות בתוך עצמם היבטים שאינם מקובלים עליהם , ואשר קודם נטו לראותם כשייכים לאחרים . נשתמש בדוגמאות שהבאנו לעיל : את הביקורת הלגיטימית שהתעוררה בקולג 1 יש לראות כמשהו שצמח מבפנים ולא כהתערבות מרושעת של גורמים חיצוניים ; יש להכיר בכך שהצרכים של מתבגרים בעצמאות מחד גיסא ובהצבת גבולות מאידך גיסא תקפים באותה מידה , וכי צריך להקפיד על איזון תואם של המתח שביניהם ; יש להבין שהפלה מעוררת אצל האישה הן אבל והן הקלה ; יש להבין שלארגון בריא דרושים הן אנשי אקדמיה והן אנשי תחזוקה ; וכן שהרשויות המחליטות על קיצוצים בתקציב ואף הסטודנטים המוחים נגדם — טובתה של מערכת החינוך היא העומדת לנגד עיניהם של שני הגורמים . נכונותו של היועץ הארגוני להכיל את הרגשות המושלכים שהתעוררו עקב העמימויות הללו או להיאחז בהם עד שהקבוצה מוכנה לעשות שימוש בפירושים שהוא מציע , ומיומנותו בעשייה זו , חיוניות ביותר . שאם לא כן תתייחס הקבוצה אל הפירושים שיוצעו לה כאל התקפה נוספת עליה . בכל מקרה , כשהעיתוי מתאים ניתן לזכות ב"בעלות חוזרת" על כמה מההשלכות , ואז אפשר כי הפיצול ייחלש , ויפחתו רגשות הקיטוב והאיבה שקנו להם אחיזה בקרב חברי הצוות . הדבר מקדם אינטגרציה ושיתוף פעולה הן בתוך הקבוצה והן בין הקבוצות . במונחים פסיכואנליטיים אפשר לתאר זאת כתזוזה מעמדה פרנואידית-סכיזואידית לעמדה דיכאונית . אם הקבוצה תתפקד מתוך עמדה דיכאונית , הרי כל נקודת מבט תזכה להערכה ולהתייחסות , ויבוא לידי ביטוי טווח רחב של תגובות רגשיות שיועלו על-ידי חברי הקבוצה . במצב כזה הם יהיו מסוגלים לאתר את המורכבות הרגשית של העבודה שהם מבצעים יחד , ושום יחיד לא יצטרך לשאת לבדו את חלקו כה . יתר על כן , על מנת להכיל את הנטייה לפיצול המצויה בקבוצת הפונים , על הצוות להחזיק יחד את היסודות המנוגדים המושלכים לעברם , לדון בהם ולברר אותם — במקום להיות מופעלים על-ידיהם . הדבר מצריך ערנות ללחצים המיוחדים לעבודתם ובו בזמן הכרה במגבלות . הפחתת הקונפליקטים עשויה לפתוח פתח הן לאופנים משופרים של ביצוע העבודה והן לסיפוק רב יותר של העובדים . זאת מאחר שהעובדים עיבדו וגיבשו מחדש את חוויות העבודה ואת ניסיון העבודה שלהם . יש לזכור כי העמדה הדיכאונית איננה בגדר הישג שניתן לשמור ולשמר לעולמים . כל אימת שמתרגש איום על הקיום או על ההערכה העצמית , תהיה התוצאה נטייה לחזור לדפוסי פעולה יותר פרנואידים-סכיזואידים . סיכום מושגים מתחום התיאוריה הפסיכואנליטית תרמו תרומה מיוחדת למחשבה על אודות תהליכים ארגוניים , אם כי נחוצות גם תרומות ממסגרות מושגיות נוספות כדי לעמוד על האופן שבו מתפקדים ארגונים . התיאוריה הפסיכואנליטית מנסה להבין את העולם הפנימי , על התהליכים הדינמיים הפנימיים של פיצול ומיזוג המתרחשים בו . מושגי מפתח בהקשר זה הס הכחשתה של המציאות הפנימית והחיצונית , פיצול , השלכה ואידיאליזציה .

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר